Compartir

El Departament d'Agricultura i les associacions vinculades a la protecció dels animals de companyia recomanen als compradors de cadells -gats i gossos- que sol·licitin als venedors la inscripció al Registre de nuclis zoològics. En aquest sentit, la Llei de tinença i protecció dels animals de companyia i els corresponents Reglaments preveuen l'obligació de declaració i d'autorització per a la cria d'animals de companyia en domicilis particulars.

Així, els compradors han de ser coneixedors del fet que en cas que el venedor no pugui demostrar aquests dos aspectes, l'activitat de cria i venda dels cadells, infringeix la normativa vigent i constitueix una infracció greu a la Llei.