Compartir

El ministre de Turisme, Francesc Camp, ha indicat que es continua treballant per trobar la ubicació del recinte, i ha avançat que l'idoni és que sigui als voltants del centre urbà de les parròquies centrals. “Al centre mateix és molt difícil, perquè hi ha pocs terrenys disponibles, però crec que l'adequat és que estigui al voltant del centre”, ha indicat. A banda de l'emplaçament, Camp ha dit que és un projecte difícil de tirar endavant perquè hi ha molts components, des de muntar la infraestructura fins a confeccionar una cartera d'espectacles “perquè com a mínim hi hagi oferta unes quantes setmanes a l'any”.

Pel que fa als plurianuals previstos per al projecte, també s'ha aprovat una esmena del grup parlamentari demòcrata per traslladar 2,2 milions d'euros del 2017 al 2018. Així, està previst destinar 3,2 milions d'euros tant el 2017 com el 2018, malgrat que queda pendent que els 400.000 euros suprimits enguany s'afegeixin als propers exercicis.

Un altre dels canvis substancials que ha patit el projecte de pressupost de l'exercici 2016 després del treball en comissió, tal com es desprèn de l'informe de la ponència publicat aquest dijous, és l'eliminació del canvi d'ubicació de les dependències de l'ADI, tal com havia proposat el grup parlamentari liberal. La intenció inicial del projecte de pressupost era que l'agència es traslladés de la seva actual ubicació, a l'edifici del Prat del Rull, a un nou emplaçament de lloguer, i la decisió de no tirar aquest canvi endavant suposa un estalvi de 82.000 euros, que es destinaran a reduir el dèficit. La modificació s'ha fet mitjançant una transacció entre SDP i el grup liberal.