Compartir

Les dades registrades pel Ministeri de Salut entre els anys 2002 i 2014 evidencien que 3.006 pacients han estat tractats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per càncer. Aquestes persones presentaven 3.170 tumors (150 pacients presentaven doble tumoracio' i 7 pacients tenien tres tumors). Pel que fa al sexe, 1.750 pacients van ser homes (59%) i 1.256 dones (41%).

Quant a les localitzacions dels tumors, en els homes el ca'ncer de pro'stata e's el me's comu', amb un 17,5% dels casos, seguit del de tra'quea, bronquis i pulmo', amb el 13,9% i del colorectal amb el 13,8%. En les dones, el ca'ncer me's comu' e's el de mama, amb el 30,9%, seguit del colorectal amb el 12,5% i del ca'ncer a la gla'ndula tiroide amb el 7,1%.

Durant el peri'ode esmentat, el ca'ncer ha estat la principal causa de defuncio', representant el 33,6% de les morts, suposant 304 defuncions en homes i 144 en dones. Concretament, el ca'ncer de tra'quea, bronquis i pulmo' ha estat el que ha causat me's morts en homes, i el ca'ncer de mama el que representa una major mortalitat entre les dones, segons informen des de Salut.

Les dades també posen en relleu que tot i que el recompte total de càncers diagnosticats en homes és superior al de les dones, si es fa l’anàlisi per grups d’edat s’observa que entre les dones de 20 a 59 anys i també en les que se situen per sobre dels 80 anys, la proporció de diagnòstics supera la dels homes. També cal destacar un pic important entre els homes que tenen de 60 a 79 anys.
Les dades posen en evide'ncia que la incide'ncia del ca'ncer a Andorra e's pra'cticament igual que en territoris vei'ns.