Compartir

Aquest dilluns s’ha celebrat una reunio' encapc'alada pel ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, el ministre d’Afers Socials, Justi'cia i Interior, Xavier Espot, i l’ambaixador espanyol a Andorra, Manuel Montobbio, on s’han definit els tres punts de millora de la frontera hispanoandorrana. Segons un comunicat conjunt entre el Govern i l'Ambaixada, l'objectiu és millorar i modernitzar les instal·lacions de la frontera, agilitzar el tra'nsit i donar una millor imatge de les entrades a ambdo's estats. Aixi', en la reunio' s’ha acordat la creacio' d’un subgrup de treball que analitzara' les qu'estions me's te'cniques per a donar la ma'xima celeritat als treballs a realitzar.

La millora en que' es treballa consisteix, per part espanyola, en la construccio' d’un nou edifici per al Cos Nacional de Policia. Aquesta obra dependra' d’Espanya, que ja ha elaborat el projecte ba'sic i l’ha presentat a la part andorrana.

D’altra banda, el subgrup creat arrel de la reunio' d’aquest dilluns tambe' analitzara' la substitucio' dels filtres (casetes dels policies), amb la finalitat de millorar les seves condicions i prestacions. En aquest punt les dues parts treballaran de manera coordinada, tot i que cada pai's assumira' la part que li correspongui, per tal que es faci una renovacio' harmonitzada.

Pel que fa a la part andorrana, i amb la voluntat d’agilitzar al ma'xim el tra'nsit d’entrada al pai's, tambe' s’estudiara' la manera de donar continui'tat al carril addicional habilitat per la part espanyola per al pas de vehicles pesats.

Tant la part espanyola com l’andorrana s’han mostrat durant la reunio' predisposades a treballar amb celeritat i coordinacio' per tirar endavant el projecte en benefici d’ambdo's pai'sos i del tra'nsit fronterer. El pressupost andorra' per al 2016 ja preveu una partida de 325.000 euros per a la millora de la frontera, i la part espanyola ha estimat per al seu projecte un import de 1.500.000 euros.

La reunio' tambe' ha comptat amb la participacio' de la secreta'ria d’Estat de Justi'cia i Interior, Eva Descarrega, el director d’Ordenament Territorial, Manel Riera, i el director adjunt de la Policia, Bruno Lasne, per la part andorrana. Per part espanyola, ha assistit la ministra-consellera de l’Ambaixada, Maria Sebastia'n de Erice, el conseller d’Interior, Pedro Di'az-Madrid, l’agregat d’Interior, Celestino Barroso, el comissari provincial de Lleida Juan Fortuny de Pedro, l’inspector en cap del punt fronterer, Al-Lal Mohamed Al-Lal, el cap de servei de l’Area de Patrimoni i Arquitectura del CNP, inspector Alfonso Pe'rez, i l’arquitecte d’aquesta, Santiago Herrador, aixi' com l’arquitecte i l’enginyer del projecte, A'ngel Valde's i Joan Ga'ndara.