miércoles, 12 agosto 2020 9:28

S'aprova el decret de creació del Pla director de preservació d'objectes digitals

Andorra la Vella.- El Consell de Ministres va aprovar, aquest dimecres, el decret del Pla director de preservació dels objectes digitals d'Andorra, a demanada de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert. Aquest decret, que entrarà en vigor després de 12 mesos de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), vol establir els mecanismes de custòdia i preservació a llarg termini dels materials digitals. A més, el pla estableix una organització per garantir el dret d'accés a la informació amb seguretat, equitat i homogeneïtat de criteris.

Artículos similares