Compartir

El Servei de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal de Cerdanya i el Servei d'Acollida de l'ajuntament de Puigcerdà, amb el suport de la Generalitat, impulsen una nova edició dels cursos sobre societat catalana i coneixements laborals, adreçats a totes aquelles persones estrangeres que fa poc temps que resideixen a la comarca. Amb aquesta formació, es pretén dotar l'alumnat de les competències necessàries per comprendre la realitat social en la que viu i promoure la seva autonomia i la igualtat d'oportunitats.

El primer curs serà el ‘Mòdul C: coneixement de la societat catalana, del seu marc jurídic i de l'entorn’, que tindrà lloc del 6 al 20 de març. El segon curs serà el Mòdul B: Coneixements laborals' i es farà del 8 al 24 de maig. Tots tindran una durada de 15 hores i es realitzaran al Consell Comarcal de Cerdanya.

La certificació d'haver assistit al 75% de les hores de cada curs garantirà l'adquisició de dos dels tres mòduls de formació necessaris per obtenir el Certificat d'Acollida, un document de validesa jurídica en els processos d'estrangeria.