Compartir

Els alumnes de l’Escola Agrària de Bellestar han netejat, han arreglat camins i aclarit el bosc de Sant Joan de l’Erm. Aquesta activitat és una de les pràctiques del curs de treballs forestals de la Formació de Tècnic en Aprofitament i Conservació del medi natural.

Aquestes pràctiques capaciten als alumnes per portar a terme les tasques pròpies de l’activitat forestal, de vigilància, manteniment i protecció del medi natural, i per al maneig i el manteniment en ús de la maquinària i els equips necessaris.

Parlen al vídeo: NÚRIA DURÓ, PROFESSORA EA DEL PIRINEU – MARC GARRIGA, DIRECTOR PARC NATURAL ALT PIRINEU