Compartir

Els consellers comarcals d’Esquerra Republicana, Fem Municipi i la CUP al Pallars Sobirà van marxar del ple comarcal just en començar i després de fer entrega d’un document signat on es demana al president una convocatòria d’un ple extraordinari on es respongui a les seves preguntes. Amb aquest gest volen posar de manifest la falta de transparència i l’opacitat en la gestió de l’equip de govern. El tema que ha fet vessar el got ha estat el sacrifici de 30.000 alevins de truita del canal d’alevinatge d’Escaló.

El president s’ha limitat a dir que si volen veure la documentació està al consell i que no té cap incovenient en contestar. Tot i així, els tres grups remarquen que els va dir que en un ple extraoridnari com el convocat no era obligatori l’apartat de precs i preguntes i que s’ha convertit en una dinàmica la no convocatòria dels plens ordinaris.

Abans d’aixercar-se i marxar van votar en contra del primer punt de l’ordre del dia, l’aprovació de l’acta del ple anterior, perquè consideren que no és fideligna al que va passar. A més demanen que el president se sotmeti a una moció de confiança.

Altres temes sobre els quals els tres grups demanen explicacions a l’equip de govern del consell són la gestió del personal amb acomiadaments improcedents i trasllats de lloc de treball injustificats, l’eliminació d’ajuts de transports a les escoles de la comarca, la recollida selectiva porta a porta, FITUR 2016 i finances vàries, entre altres.

Parlen al vídeo: RAMON VILLUENDAS, Portaveu ERC