Compartir

L'escriptora catalana Montserrat Coberó h a revisat la vida i el llegat del president màrtir, Lluís Companys en una obra que ha editat Pagès editors.

L'autora ha assegurat < strong> que ha escrit l'obra en comprovar el poc co coneixement de la població sobre el polític

Lluís Company s. Una vida pèls catalans. Una mort per Catalunya és una monografia que s'endinsa en la vida del líder polític amb un relat rigorós i àgil, ple d'episodis, heroisme i passió que permeten reviure les dècades transcendentals de la història recent de Catalunya.

l'obra ho fa sense oblidar el seu vessant més privada i els i deales de llibertat i justícia que el van acompanyar sempre i que són el germen de la societat dels nostres dies.

< p> La idea del llibre va néixer fa sis anys a partir d'una exposició de Companys organitzada p or al Consell Comarcal d'Urgell, on es posa de manifest el coneixement que tenien els ciutadans del líder polític es limitava al seu afusellament.

la necessitat de fer arribar als ciutadans la trajecte ria vital de Companys ha estat el motor d'aquesta monografia, que recopila totes les dades publ icats sobre la seva figura , així com una mostra de més de 150 fotografies, de les quals una tercera part són inèdites.

Montserrat Coberó ha destacat qu i el llibre pretén superar la figura del polític i ser el retrat d'una època més enllà de l'homenatge als valors de Companys. Coberó pr etende homenatjar també a tota la gent que va patir les dificultats d'aquests anys i de la guerra civil.

Entre les fotografies que s'han rescatat fig uran les de l'etapa revolucionària quan el cop d'estat havia estat superat a Catalunya i els grups anarquistes de la FAI i de la CNT ocupaven els carrers de la capital catalana i d'altres ciutats del territori.

Lluís Companys, que procedia d'una família amb p osibles de la localitat lleidatana de l'Terrós, es va significar per defensar en qualitat d'advocat dels drets dels treballadors quan la propaganda pel fet es deixava sentir a Barcelona abans que Primo de Rivera entrés i < / strong> n acció i aparqués les llibertats en el primer terç del segle XX.

els personatges històrics que rodearo na Companys i el seu vincle amb els mateixos apa resin en aquest llibre de Pagès editors.