Compartir

ACN Mataró.-L'Ajuntament de Mataró ha fet arribar als Serveis Territorials d'Ensenyament la proposta de planificació escolar pels pròxims anys. Segons l'Ajuntament, fins al 2019 es preveu una reducció de grups de P3 de manera generalitzada arreu de la ciutat i un increment de la població de 12 anys, el que apuntaria a la “necessitat” de crear instituts-escola. Un d'ells podria ser l'actual escola Tomas Viñas, que l'Ajuntament proposa que passi a ser el primer institut-escola de la ciutat el curs 2017-2018. D'altra banda, també està sobre la taula des de fa anys la transformació de l'Àngela Bransuela. El consistori defensa que el model “ha de permetre disposar d'una oferta equilibrada i de qualitat”.

La proposta de creació d'instituts-escola ve determinada per la disminució d'alumnes a educació infantil i “l'oportunitat de crear una escolarització integrada d'infantil, primària i ESO com a projecte educatiu de 3-16 anys”, defensa el consistori en una proposta que, recorda, té l'aval del ple municipal i es va elaborar a través d'un procés participatiu que va implicar el Consell Escolar Municipal.Si la Generalitat es comprometés amb la proposta i impulsés la creació d'instituts-escola, l'Ajuntament proposa reduir el curs vinent un grup de P3 a l'Escola Tomàs Viñas, sempre que estigués condicionat a què en el curs 2017-2018 aquest centre del barri de Cerdanyola esdevingui el primer institut-escola de la ciutat.Pel que fa a la resta d'aules de P3, el consistori proposa mantenir “els màxims grups oberts”, tot i que el descens demogràfic permetria en alguns casos el tancament, per tal de reduir ratios a les aules. D'altra banda, es proposa obrir un grup de primer de Primària a l'escola Joan Coromines per acollir els alumnes d'infantil que van pujant i evitar així els augments continuats de ràtios.A Secundària, l'Ajuntament planteja augmentar els grups de primer d'ESO per evitar l'increment de ràtios a les aules, passant dels 46 actuals a 51. Dels cinc nous grups, l'Ajuntament proposa que un sigui per a l'institut Satorras, un altre a Laia l'Arquera o bé al Josep Puig i Cadafalch i un grup més “per la previsible afectació del creixement demogràfic a l'escola concertada”.Els altres dos grups que s'haurien de crear estarien condicionats a la creació d'un segon institut-escola a l'actual escola l'Àngela Bransuela 'una transformació que està sobre la taula des de fa anys però que mai s'ha arribat a concretar'. A més, el curs 2017-2018 caldria ampliar en dos grups més el que seria l'institut-escola Tomàs Viñas.