Compartir

L'Agència Catalana de l'Aigua ha realitzat diversos treballs per millorar el funcionament d'un dels òrgans d'alliberament d'aigua de la presa de la Baells (Berguedà). Concretament s'ha treballat en el desguàs de mig fons, que representa aproximadament un 15% de la capacitat total per alliberar aigua de la presa. Els treballs s'han centrat en la millora de la fiabilitat dels elements que formen part d'aquest desguàs per optimitzar el seu funcionament davant la possibilitat d'haver de gestionar una avinguda. Els òrgans de desguàs de la presa de la Baells són superficials o profunds. En total hi ha tres comportes de sobreeixidor, dos desguassos de fons i el desguàs de mig fons que s'ha millorat.