Compartir

Els directors i responsables de centres educatius estan prou satisfets amb la formació rebuda pels docents recent graduats que entren a treballar a escoles i instituts, i de fet, se situa en el 6,4 sobre 10 als centres públics, i el 7,6 als centres privats i concertats. Tanmateix, i en un estudi elaborat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU), critiquen algunes mancances d'aquests docents novells com ara una millor gestió de l'aula o els conflictes. Són aspectes però que no s'adquireixen a la universitat sinó a les pràctiques i per aquest motiu, una de les conclusions de l'informe és que cal enfortir aquest període d'aprenentatge amb un programa similar al MIR.