lunes, 28 septiembre 2020 8:32

Bankia i FCC venen per un màxim de 420 milions d'euros el 100% de Globalvia a tres fons d'inversió

Bankia i Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) han informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors d'un acord de compravenda amb els fons USS, POTrust i PGGM en virtut del qual les dues companyies vendran el 100% de les accions de Globalvia Infraestructuras, participada per ambdues al 50%. La venda, xifrada com a màxim en 420 milions d'euros, s'ha produït com a conseqüència de l'exercici del dret d'adquisició preferent que els tres fons tenen en virtut del bo convertible de 750 milions que tenen. El pagament s'estructura en un primer tram de 166 milions en el moment que es formalitzi la transmissió d'accions i un altre que es farà el primer semestre del 2017 de com a màxim 254 milions.

La quantitat del segon tram de pagament dependrà de la valoració de la societat en el moment de la conversió del bo.