Inicio Borrador

La Diputació de Lleida crea una oficina de transparència per assessorar el món local

Compartir

La Diputació de Lleida ha presentat aquest divendres al Col·legi de Secretaris i Interventors els serveis de l'Oficina Tècnica de la Transparència i Llei Orgànica de Protecció de dades (LOPD), que serà operativa a partir del 2 de novembre. Estarà formada per un equip multidisciplinari de tècnics en informàtica, assessoria jurídica i tècnica de la Diputació de Lleida i comptarà amb un portal web d'ajut i resolució de dubtes on les entitats locals podran donar d'alta les seves peticions i formular les seves consultes sobre les lleis de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de protecció de dades de caràcter personal.

La creació d'aquesta oficina s'emmarca en l'acció coordinada que la Diputació de Lleida, la resta de diputacions catalanes i la Generalitat estan portant a terme per donar suport als ens locals en la implementació de la llei de transparència a partir de l'any 2016.