Quantcast

El consum de propà puja un 151% els darrers dotze mesos

La utilització del gas propà com a energia per a la calefacció en habitatges i locals per la seva eficàcia, però sobretot pel seu preu ha crescut considerablement. Segons les dades facilitades aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern ha augmentat un 151% en els darrers dotze mesos. La xifra contrasta amb el descens del butà, que cau fins el 29% en el mateix període.

El consum d’energia durant el mes de juliol del 2018 ha estat de 16.428 TEP (tones equivalents de petroli) i de 37.584 MWh (megawatts hora), fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mes de juliol de l'any anterior, del 9,7% per al consum en TEP i del 0,6% per al consum en MWh. Durant els primers set mesos del 2018 hi ha hagut un consum de 129.774 TEP i de 343.361 MWh, el que suposa un variació del 5,8% en TEP i una variació del 2,9% en MWh, respecte al mateix període de l’any 2017. Els grups que presenten variacions positives destacables en relació al consum elèctric respecte al mateix mes del 2017 són usos domèstics amb un 11,3%, construcció i annexes amb un 10,4%, indústries amb un 5,0%, hoteleria i restauració amb un 1,4% i enllumenat públic amb un 1,0%.

Quant a les dades acumulades al llarg dels dotze últims mesos, el consum d’energia ha estat de 220.479 TEP i de 567.128 MWh, fet que comporta una variació percentual respecte al mateix període anterior del 3,2% pel que fa al consum en TEP i del 1,9% pel que fa al consum en MWh.