Quantcast

Un total de tretze famílies han fet servir aquest 2018 els pisos per a víctimes de violència domèstica

Un total de tretze famílies han fet servir aquest any 2018 els quatre pisos d’acollida per a víctimes de violència de gènere que el ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior té per a aquesta finalitat. Cal recordar que el ministeri compta ara com ara amb setze habitatges d’ús social que donen resposta a diferents col·lectius atesos a través de les diferents àrees d’Afers Socials. Tal com informen des de l’executiu, és previst que l’any que ve s’incorpori un nou habitatge, que ara s’està reformant, a aquesta oferta.

D’aquesta manera, segons les dades facilitades des del ministeri, cal destacar que l’àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (que té com a objectiu efectuar un acompanyament socioeducatiu a joves en situació vulnerable per garantir el seu procés d’emancipació) gestiona quatre habitatges tutelats. A través d’aquests pisos, dirigits a joves d’entre els 16 i els 21 anys que estan o han estat sota la tutela del Govern, des del 2016 i fins a l’actualitat hi ha hagut un total de catorze persones a les quals s’ha donat suport. Tal com concreten des de l'executiu, s’acompanya i s’orienta aquests joves en habilitats diverses de la vida quotidiana i es promou la plena emancipació i integració social. Entre els perfils atesos en aquest programa hi ha menors tutelats per la direcció de Serveis Socials (a partir de 16 anys), majors d’edat extutelats, joves que presenten manca de recursos propis per assolir l’autonomia i sense possibilitat de poder retornar al nucli familiar, entre d’altres situacions.

Altres tres habitatges socials són gestionats per l’àrea de Promoció de l’Autonomia Personal en col·laboració amb l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell en el marc del programa ‘Me’n vaig a casa meva’ amb l’objectiu de promoure que les persones amb discapacitat puguin decidir on volen viure. Actualment el perfil d’usuaris del programa és el de persones d’entre els 26 i els 46 anys, dues amb discapacitat intel·lectual i una amb trastorn del neurodesenvolupament. Se les acompanya per facilitar l’autonomia en les activitats de la vida diària i per garantir l’accés i la participació en la comunitat.

L’àrea de Polítiques d’Igualtat gestiona set pisos, quatre dels quals per a persones víctimes de la violència de gènere i tres per a persones refugiades. Tal com s’ha esmentat, un total de tretze famílies han utilitzat aquests pisos d’acollida en cas de violència de gènere que tenen com a objectiu oferir un espai temporal d’allotjament i convivència segur a les persones que no disposen dels recursos personals i/o familiars per afrontar la seva nova situació i, alhora, afavorir la seva integració social així com la dels seus fills.

Pel que fa als pisos per a persones refugiades, tenen per objectiu donar cobertura a les necessitats bàsiques d’allotjament dels refugiats que arribaran al país a partir del setembre, tal com posen en relleu des d’Afers Socials.

També hi ha un habitatge amb serveis que depèn de l’àrea de Serveis Sociosanitaris i que té per objectiu acollir i donar suport a les persones grans que per circumstàncies sociofamiliars o situacions de dependència moderada, temporal o permanent, no poden romandre al seu domicili. Des que es va posar en marxa aquest recurs i fins a l’actualitat n’han gaudit tres persones grans, tres homes d’edats compreses entre els 65 i els 75 anys. Un treballador social i el personal del Servei d’Atenció Domiciliària són els encarregats de donar suport a aquestes persones.

A l’últim, l’àrea d’Atenció a les Persones i les Famílies disposa d’un pis per donar resposta a aquelles situacions d’urgència en les quals la persona o la família presenta una necessitat bàsica d’habitatge i que requereixen d’una intervenció immediata per evitar que aquesta situació empitjori. Durant aquest any l’ha fet servir una família.