Quantcast

NEVERA.- El pla de mobilitat preveu que el carrer Prat de la Creu sigui de sentit únic

El pla de mobilitat de la vall central, en el qual treballa l’àrea de Mobilitat del Govern i que ha d’estar enllestit al mes de setembre, proposarà que el carrer Prat de la Creu tingui un sentit únic amb un carril bus, un altre per a vehicles i un segregat per a bicicletes. D’aquesta manera, tal com destaca el cap de Mobilitat, Jaume Bonell, “s’articula aquest carrer per alliberar l’artèria de dalt”, és a dir, l’avinguda Meritxell.

Aquest pla de mobilitat, tal com remarca Bonell, preveu una sèrie d’accions a curt, mig i llarg termini. D’aquesta manera, en un termini de temps breu el que es pretén és “endreçar una mica la situació actual, intentant donar una major fluïdesa al trànsit amb petits canvis modals”. A mig termini els objectius estan relacionats amb el transport públic i el seu impuls tot i que, tal com destaca Bonell, s’hauran d’estudiar diferents fórmules al voltant d’aquest transport, ja que s’haurà de definir si ha de ser segregat o compartit, entre d’altres opcions. A l’últim, i pel que fa al llarg termini, aquest pla de mobilitat el que fa és definir “una ampliació d’infraestructures que s’ha de veure si poden ser assumides per l’Estat”, tal com conclou Bonell.

“La intenció és tornar-li el protagonisme al vianant”, destaca el responsable de Mobilitat sobre aquest estudi i recorda que, tal com ho defineix la Federació Internacional d’Automobilisme, hi ha una piràmide en què la base ha de ser el vianant però que a Andorra “estaria invertida”, ja que el que es dona fins ara és que primer estan tots els vehicles motoritzats i “l’últim” seria la persona que es mou a peu. Bonell advoca perquè es doni “el respecte que es mereix al vianant” i es potenciï “la qualitat de vida” en detriment “que s’utilitzi tant el cotxe”.

Quant al fet que els autobusos continuïn passant pel carrer Prat de la Creu en lloc de fer-ho per l’avinguda Meritxell, un aspecte que ha estat debatut durant l’estiu pel comú d’Andorra la Vella i les companyies que fan el transport públic de viatgers, creu que és factible i en aquest sentit destaca que “al final el transport públic ens ha de deixar a proximitat d’allà on volem anar” i que, tenint en compte que hi ha diferents connexions entre el carrer Prat de la Creu i la zona alta d’Andorra la Vella, “tampoc és cap drama” que els autobusos deixin els usuaris a Prat de la Creu, ja que es pot agafar l’ascensor per anar cap a la zona de Meritxell. “Tenir el concepte que el transport públic ens ha de deixar a la porta d’on volem anar pot ser l’error principal”, conclou.