Quantcast

El Govern licita proteccions per la caiguda de blocs rocosos

El Govern ha aprovat la licitació dels treballs d’instal·lació de proteccions per la caiguda de blocs rocosos a la CG2 a la zona de la Bartra, entre la deixalleria del comú d’Encamp i la rotonda de Cabeca. S’ha redactat un estudi detallat de vessant a partir del qual s’han determinat les proteccions a instal·lar, que consisteixen en 4 trams de barreres dinàmiques de 3.000 kj d’absorció d’energia i sis metres d’alçada, amb una longitud total de 438 metres. El termini d’execució previst és de vuit mesos i les ofertes s'han de presentar com a màxim el 26 de setembre.

D’altra banda, el Govern ha adjudicat treballs similars a la CG3 a la boca nord del túnel de la Pedrera, a la parròquia de la Massana. L’empresa adjudicatària del concurs públic concurs públic convocat el 13 de juny és Treposa per un import de 175.000,47 euros. El termini d’execució de les obres és de tretze setmanes.

Rehabilitació del Museu Areny-Plandolit

En el darrer consell de ministres també s'ha aprovat la convocatòria d’un concurs públic per rehabilitar el Museu Casa d’Areny-Plandolit. L’edifici va ser restaurat i reformat els anys 80 i convertit en museu. D’aleshores ençà ha estat sotmès a nombroses operacions periòdiques de manteniment preventiu. Les obres de rehabilitació concerneixen sobretot la salubritat de l'edifici, i tenen per objectiu pal·liar les diferents entrades d'humitat que s'han constatat ja sigui per les cobertes o bé pels murs, resultat de les inspeccions més recents que s’han fet en aquest edifici.

Els treballs consisteixen essencialment en fer un repàs general de les cobertes de l'edifici, amb la restauració aprofundida de la coberta plana de l'antiga taquilla, així com en la millora de la xarxa d'evacuacions pluvials. El concurs públic és de caràcter nacional i les ofertes s’han de presentar com a màxim el 26 de setembre. El termini per a la realització de les obres és de quatre mesos.