Quantcast

CM.- Un nou sistema gestionarà totes les dades agràries i ramaderes

Un nou sistema gestionarà totes les dades agràries i ramaderes. El Govern ha aprovat l'adjudicació de la implementació d'un sistema global de gestió de les dades agràries a l'empresa Seys per un import de 444.125 euros. Aquesta implementació es durà a terme durant tres anys, amb una despesa plurianual que suposarà un import de 119.125 euros l'any 2019. El sistema global de gestió de les dades agràries ha de permetre l'agrupació de totes les informacions extretes de l'activitat diària de les explotacions agràries, tant per les activitats ramaderes com per les activitats agrícoles. També ha de permetre la integració en un únic sistema de totes les dades originades en els controls oficials i en la pràctica diària de l'assistència veterinària al bestiar de renda.

El nou sistema permetrà garantir la posta a disposició d'aquestes dades a altres sistemes d'informació públics millorant de forma notòria la integració global de les dades oficials. El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha explicat, després del consell de ministres, que aquest sistema de gestió de les dades agràries ha de substituir i incorporar les dades existents en l'actual sistema de gestió de dades del departament d'Agricultura del Govern d'Andorra, que ha quedat tecnològicament obsolet i no permet el desenvolupament de les funcionalitats necessàries actualment. A més, un cop desenvolupat, permetrà una gestió transversal de la informació de les dades registrades.

La informació s’organitzarà en set mòduls diferenciats de registre de les dades que inclouran la informació administrativa de les diferents explotacions agràries, la gestió de les dades sobre el tipus d’activitat que desenvolupa cada explotació i el detall dels recursos tècnics; el registre oficial dels animals de renda, la gestió de les dades referents al fons de compensació del bestiar de renda; el càlcul i la gestió dels ajuts econòmics oficials a les explotacions agràries; la gestió de les dades referents al programa de selecció racial de la raça bovina bruna d’Andorra, que permetrà introduir la informació a través d’una aplicació per a dispositius mòbils; la gestió de les dades relacionades amb les intervencions veterinàries a les explotacions ramaderes; la definició, localització i gestió dels atributs de les diferents parcel·les d’ús agrari així com la visualització de les informacions.

Preservació del patrimoni paleontològic

D'altra banda, el Govern ha aprovat la signatura del conveni de col·laboració entre Patrimoni Cultural i l’Institut d’Estudis Andorrans pel qual s’estableix un compromís entre ambdues institucions per treballar en la preservació del patrimoni paleontològic. D’aquesta manera, el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (Cenma) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) revisarà la carta paleontològica d’Andorra que té el ministeri. La carta paleontològica és un inventari dels llocs d’Andorra on hi ha, o hi pot haver, restes fòssils. Els llocs amb fòssils és el que es coneix geològicament amb el nom de “jaciments”. La qualitat dels jaciments dependrà de la preservació de les restes fossilitzades i dels tipus de fòssils que hi hagi. Tenint en compte la remarcable antiguitat dels nostres fòssils, amb edats superiors als 350 milions d’anys, no es descarta demanar suport a les institucions de recerca especialitzades amb les quals el Cenma-IEA ja hi col·labora de forma cooperativa en projectes de recerca.

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha afirmat que l’objectiu del conveni és posar en valor el patrimoni paleontològic d’Andorra des del punt de vista històric, cultural i científic. Una part del patrimoni paleontològic és la presència de restes fòssils que, incloses dins de les roques, són anteriors a les muntanyes que veiem avui dia. Pel que fa a Andorra, la tipologia de les roques, la seva antiguitat remarcable i les característiques geològiques fan que els fòssils ben preservats siguin escassos.