Quantcast

CM.- Totes les cruïlles amb semàfor tindran avisadors acústics per a invidents

Totes les cruïlles amb semàfor del país disposaran d'avisadors acústics per a invidents. Aquest dimecres s'ha donat un pas més amb l'aprovació per part del consell de ministres de la licitació relativa al subministrament, la instal·lació i la posada en servei d’aquests avisadors acústics per invidents en diverses cruïlles semafòriques de la xarxa de carreteres, vials i carrers del Principat. Actualment, la xarxa de mobilitat andorrana disposa de 53 punts amb semàfor dels quals onze ja estan equipats. Amb la licitació es vol completar les 42 cruïlles restants.

El 23% dels desplaçaments diaris de mobilitat a Andorra es realitzen a peu, i s’efectuen 135.500 desplaçaments interns de forma motoritzada. Així mateix, l’important nombre de vehicles que entren al Principat, 4.200.000 el 2017, han motivat la instal·lació en tota la xarxa semafòrica existent, d’avisadors acústics de pas, amb l’objectiu de prevenir accidents per atropellament a les cruïlles. En entorns poblats s'analitzarà la conveniència de desactivar el senyal acústic a la nit, per no pertorbar el descans del veïnat.

Les especificitats tècniques d’aquests aparells que inicialment són per persones invidents, fan que altres col·lectius com la gent gran, els infants i en general la resta de la població, pugui gaudir de més seguretat alhora de creuar una via. La licitació es fa mitjançant concurs públic nacional. La data límit de presentació de les ofertes és el 26 de setembre.

Concurs pel Centre Nacional del Trànsit

El Govern ha aprovat també la convocatòria d’un concurs públic per la gestió i el manteniment del Centre Nacional del Trànsit (Cenatra), els túnels i altres sistemes de gestió intel·ligents (ITS) de la xarxa viària del país. El Cenatra ha esdevingut aquests darrers anys el centre neuràlgic de la gestió, la informació i el control del trànsit que discorre diàriament per la xarxa de carreteres i carrers andorrans, i l’òrgan coordinador dels diferents agents de la mobilitat. Una de les funcions que té encomanades és la de vetllar al llarg de l’any i les 24 hores del dia pel bon funcionament, així com de la seguretat de totes les infraestructures intel·ligents de trànsit integrades: túnels, cruïlles semafòriques, càmeres de trànsit, panells informatius de trànsit, carrils de circulació variables, etc.

El proper 1 de març del 2019 finalitza el termini del contracte de prestació d’aquest servei per part de l’empresa que gestiona actualment el Cenatra. Per aquest motiu, s’ha previst un nou plec de condicions per a la licitació d’aquests serveis que s’ajusti a la dimensió actual de la xarxa de carreteres andorrana, sense modificar respecte a l’actual, la seguretat i la qualitat del servei prestat.

Així doncs, una de les novetats que inclou el nou plec és la incorporació d’un equip de viabilitat que rebrà les instruccions del departament encarregat de la mobilitat. El seus objectius seran implementar dispositius especials de trànsit en situacions d’alta afluència de visitants amb la finalitat de donar una major capacitat a la xarxa de carreteres i vials del Principat, augmentant el confort de tots aquells que hi transiten.

Aplicació de telefonia mòbil

Finalment, el consell de ministres ha aprovat la convocatòria d’un concurs públic nacional d’una aplicació per telefonia mòbil d’informació de la mobilitat andorrana. L’objectiu principal d’aquest projecte és informar de manera directa, instantània i a temps real a tots els usuaris de la via pública de les incidències del trànsit, així com de possibles alternatives de mobilitat existents, proposant itineraris alternatius, per tal de millorar la qualitat de la mobilitat en general.

Les funcionalitats bàsiques que es pretenen desenvolupar són les següents: consulta de càmeres de trànsit; notificacions via 'push' evitant els SMS per tal que la recepció sigui més ràpida, fiable i personalitzada; accés al mapa continu del trànsit; informació de campanyes de seguretat viària; i informació dirigida als actors de gestió de Mobilitat (Servei de Policia, serveis de circulació comunals). La data límit de presentació de les ofertes finalitza el 26 de setembre.