Quantcast

Embargament de béns a un centenar de persones que tenen deutes pendents amb el comú d'Encamp

El saig ha comunicat l’embargament de diferents béns per valor de més de 26.600 euros a instància del comú d’Encamp per al cobrament de diferents rebuts impagats. Aquest import es reclama a un centenar de persones que tenen diferents deutes pendents amb la corporació comunal.

La comunicació d’aquests deutes i, per tant, el consegüent embargament, es notifica a través de tres edictes que surten publicats aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). En un d’ells, consten una quarantena de persones i empreses a les quals es reclama més de 16.700 euros. L’import més elevat és de 1.527 i el més baix de 20,66 euros. En un segon edicte es reclama més de 7.400 euros a prop d’una quarantena de persones. En aquest cas, l’import més elevat és de 4.239 euros i el més baix de 62,96 euros. A l’últim, en un tercer edicte es notifica que una vintena de persones veuran embargats els seus béns per valor de 2.500 euros, també per deutes pendents amb el comú, en aquest cas els imports reclamats són inferiors i no superen els 207 euros.

A partir de la publicació d'aquests avisos, les persones afectades per aquests embargaments disposen d'un termini per fer el pagament si volen evitar-los. En cas contrari, el saig procedirà a l'execució.