Quantcast

Disminueixen les comunicacions rebudes al CACI per práctiques d'intrusisme empresarial i augmenten els controls d'ofici

Durant el 2017, el Centre d'Atenció Contra l'Intrusisme empresarial (CACI) va realitzar 56 actuacions per possibles pràctiques d’intrusisme empresarial, el que representa un -7% menys respecte a l'any anterior. D’aquesta manera, es manté la tendència a la baixa del nombre d’aquestes comunicacions, que des del 2013 s’han reduït en més del 50%.

De les 56 actuacions dutes a terme per part del CACI, 49 denunciaven directament l'eventual infracció, en 6 ocasions el CACI va actuar d’ofici, i 1 va ser de caràcter informatiu.

De les actuacions per possibles pràctiques d’intrusisme empresarial, el CACI va efectuar 53 controls immediats i 6 de posteriors. A partir d'aquests controls es van dur a terme 9 actes de constatació d'indicis de possible infracció, que van derivar en 5 propostes d'expedient sancionador. Així doncs, el 2017 el percentatge d’expedients oberts sobre el total de comunicacions ha estat del 8,9%.

D’altra banda, a l’igual que el nombre d’expedients oberts, l’import de les sancions imposades també es redueix fins a 30.005 euros. D’aquesta manera, la quantia de les sancions ha disminuït un 54.65% respecte a l’any 2016.

Destaca també que durant el segon semestre del 2017 es va incorporar un nou inspector, el que ha permès al CACI realitzar més controls d’ofici i ha contribuït al reforç de la lluita contra l’intrusisme empresarial.