Quantcast

El departament de Policia guanya vuit treballadors en set anys i arriba als 309

El departament de Policia ha passat de 301 treballadors l’abril del 2011 a 309 l’abril d’aquest any. Si entrem en el detall de la categoria d’aquests treballadors cal destacar que sis més són funcionaris, passant de 294 a 300, mentre que hi ha dos agents de l’administració de caràcter eventual més, passen de dos a quatre, i es perd una persona de caràcter eventual per obra o servei, ja que eren quatre i ara són tres. Pel que fa als agents de l’administració de caràcter indefinit, cal destacar que s'ha incrementat en una persona, passant d'una a dues. Així es desprèn de les dades facilitades pel ministeri de Funció Pública i Reforma de l’Administració en resposta a una pregunta que havia formulat el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, i que ha estat publicada aquest divendres al Butlletí del Consell General.

Segons aquestes mateixes dades, el departament que compta amb més efectius, més enllà del cos docent, és el de la policia. Així, les dades publicades reflecteixen que el departament d’Escola Andorrana i Formació Andorrana comptava el mes d’abril d’aquest any amb 941 treballadors, dels quals 528 eren funcionaris, 187 agents de l’administració de caràcter eventual, 118 eventuals per obra o servei i 108 agents de l’administració de caràcter indefinit. Cal destacar que d’uns anys a uns altres els departaments reben diferents noms i també tenen diferents estructures, per la qual cosa la informació que consta en la resposta a Naudi presenta fluctuacions importants. És el cas per exemple del departament d’Ordenament Territorial, on consten 16 treballadors el 2011 i en canvi el 2018 n’hi ha 138. Cal destacar, però, que al 2011 hi havia 69 persones que treballaven a l’àrea de Mobilitat i Explotació de Carreteres que ara es compten a Ordenament Territorial i que també el departament de Transports es computa de manera independent en funció dels anys.

Un altre departament que compta amb un volum destacat de treballadors és el de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, que ha passat de 125 el 2011 a 136 el 2018, és a dir, que en set anys ha vist incrementada la plantilla amb onze persones més. 128 són funcionaris, quatre agents de l’administració de caràcter indefinit, dos agents de l’administració de caràcter eventual i dos eventuals per obra o servei. L’increment més important s’ha donat en aquests set anys entre els funcionaris, que passen de 118 a 128, mentre que en la resta de categories es mantenen estables.