Quantcast

Els treballadors del sector financer cobren un 23% més que fa un any

El salari mitjà declarat a la CASS el mes de maig es va situar en 2.108 euros, un 5% més respecte al salari mitjà de maig del 2017, que era de 1.999 euros. D'aquesta manera, la massa salarial total del mes passat va ser de 76 milions d'euros. L'augment més destacat és el dels assalariats del sector financer, que cobren un 20,8% més que fa un any. El nombre total d’assalariats del mes de maig del 2018 és de 36.202 persones, amb una variació del 2,2% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 35.422. La mitjana d’assalariats durant els darrers dotze mesos és de 38.269, amb una variació positiva de 3,2% respecte a les dades del mateix període anterior.

El mes de maig del 2018 presenta un augment remarcable del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2017, en els sectors: activitats immobiliàries i serveis empresarials (8,0%), construcció (6,4%) i transports i comunicacions (4,5%).

En canvi, els sectors amb una variació negativa destacable del nombre d’assalariats són els d’agricultura, ramaderia, caça i silvicultura i llars que ocupen personal domèstic, ambdós amb un 1,7% i comerç al detall, llevat de vehicles de motor amb un 1,3%, en comparació amb el mes de maig del 2017. Les dades han estat facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern.

Demandants de feina

El nombre de demandants de feina a final del mes passat era de 361 persones amb una variació negativa del 4,7% (379 persones) respecte al mes de juny. Pel que fa als darrers dotze mesos, la variació negativa ha estat del 8,8%.

El mes de juliol es van oferir 971 llocs de treball (1.054 el mes anterior). Els llocs amb més demanda han estat els de treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors. Durant el mes de juliol, 59 persones han continuat treballant pel programa del Govern, dotze de les quals ho fan pel Programa de treball temporal de les parapúbliques i dels comuns, sis segueixen treballant pels programes de foment i dos al Programa de zones allunyades. Durant el juliol, s’han fet vint contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació, set via el PFCI (Programa de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats), i el PFOF (Programa per al foment de l’ocupació i la contractació), catorze mitjançant el Programa Treball Temporal, cap via el programa Focus 16-20 i cap via el Programa empresa inclusiva. El tram d'edat que busca feina o vol millorar oscil·la entre 40 i 59 anys. Les dones, amb un 52% superen lleugerament els homes. Per nacionalitats, els andorrans són els primers a demanar feina. Després hi ha els espanyols.

El salari mitjà declarat a la CASS el mes de maig es va situar en 2.108 euros, un 5% més respecte al salari mitjà de maig del 2017, que era de 1.999 euros. D'aquesta manera, la massa salarial total del mes passat va ser de 76 milions d'euros. L'augment més destacat és el els dels assalariats del sector financer, que cobren un 23% més que fa un any. El nombre total d’assalariats del mes de maig del 2018 és de 36.202 persones, amb una variació del 2,2% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 35.422. La mitjana d’assalariats durant els darrers dotze mesos és de 38.269, amb una variació positiva de 3,2% respecte a les dades del mateix període anterior.

El mes de maig del 2018 presenta un augment remarcable del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2017, en els sectors: activitats immobiliàries i serveis empresarials (8,0%), construcció (6,4%) i transports i comunicacions (4,5%). En canvi, els sectors amb una variació negativa destacable del nombre d’assalariats són els d’agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, i llars, que ocupen personal domèstic, ambdós amb un 1,7%, i comerç al detall, llevat de vehicles de motor amb un 1,3%, en comparació amb el mes de maig del 2017.