Quantcast

Fitch millora el ràting del país i el situa en BBB+ amb perspectiva estable

L'agència d'avaluació Fitch Ratings ha fet pública una nova nota sobre Andorra, en què millora el ràting del país situant-lo en BBB+ amb perspectiva estable a llarg termini (l'anterior era BBB amb perspectiva estable). A més, ha millorat també l'indicador a curt termini, que ha passat de F3 a F2. Pel que fa al sostre país, que és el límit que estableix l'agència com a màxima qualificació que es pot atorgar a qualsevol emissió del Govern o de les entitats del país a llarg termini, també s'ha augmentat, passant d'A- a A+.

La millora de tots els indicadors avaluats situa la valoració del país i la confiança en la seva economia a nivells anteriors a la crisi de BPA. Així, els ràtings atorgats són els millors des que Fitch va començar a valorar el deute sobirà del país, l'any 2015. El ministre de Finances, Jordi Cinca, destaca que es tracta d'una «molt bona notícia» l'increment de l'avaluació en tots els aspectes i que s'hagi aconseguit «apujar un esgraó» en la qualificació. Ara, manifesta, l'aspiració ha de ser la de «consolidar» i «millorar» aquestes avaluacions, ja que es mostra convençut que Andorra ha d'aspirar a un ràting A. Pel que fa al fet que es donin qualificacions prèvies a la crisi BPA, destaca que això permet «fer diferents reflexions», entre els quals que és «molt fàcil» perdre la qualificació i «quant costa recuperar els nivells de qualificació i confiança dels mercats internacionals» i, de fet, ha remarcat que una de les coses que més destacaria d'aquesta nova nota de Fitch és que s'hagi tornat a nivells de confiança «pre-BPA». Cinca considera que per consolidar aquests resultats, i millorar-los, ara cal continuar amb les reformes legislatives que s'han fet, ja que «cada llei reforça» les recomanacions que es fan des de la comunitat internacional en matèria d'homologació i transparència.

De fet, en la setena avaluació de Fitch del deute sobirà del Principat, l'agència destaca positivament la rebaixa de l'endeutament del sector públic durant el 2017 i assenyala que la recuperació de l'economia andorrana s'ha accelerat. D'una banda, valora positivament el fet que l'endeutament públic va caure per sota del 40% per primera vegada el 2017 des del 2011, i el Govern va registrar un superàvit de nou milions d'euros. D'altra banda, considera que l'estabilització de l'activitat del sector financer i la dinàmica de creixement positiva d'altres sectors es poden traduir en un creixement del PIB real per als anys vinents. Cinca ha destacat que en aquesta avaluació cal destacar tres grans blocs com són les dades macroeconòmiques, que demostren la millora de l'economia «en general» i la capacitat de creixement i que aquest continuï en el futur; el fet que en les finances públiques s'hagi aconseguit que l'endeutament públic estigui per sota del 40%, amb una línia que, recorda, «ve de lluny», amb dèficits per sota de l'1% del PIB; i un tercer bloc en què es destaquen els avenços legislatius tant en matèria de transparència i homologació com de regulació del sector financer.

De fet, la millora del ràting té en compte, també, l'equilibri entre la capacitat econòmica del país, la solidesa de les finances públiques i l'estabilitat política amb la petita dimensió de l'economia, i remarca que s'ha produït una millora de la flexibilitat financera. En aquest sentit, es valoren positivament els passos fets per alinear el país a l'entorn normatiu, especialment en el sector financer, amb l'adaptació als estàndards internacionals i europeus, com l'adopció de normes internacionals de transparència i intercanvi d'informació fiscal. Tot i així, l'agència continua recordant que el pes del sistema financer en l'economia és un risc i que la manca d'un prestador d'última instància restringeix les opcions davant de situacions de crisi i augmenta els riscos del sector bancari. El titular de Finances ha destacat que és «normal» el pes que té el sector financer en una economia petita com l'andorrana, però ha remarcat que el que cal és que estigui «absolutament homologat, ja que pesa tant». Pel que fa al prestador final, ha dit que tots els passos que es fan en el marc de l'acord d'associació, de l'acord monetari, d'incorporar-se a l'FMI seran «pal·liatius a una mancança que és certa» que no hi ha un banc central i que per tant calen «coixins col·laterals que minvin o redueixin la conseqüència» de no tenir aquest banc central.

A l'últim, Fitch Ratings assenyala alguns factors que podrien portar a un augment del ràting en futures avaluacions, com la reducció del risc de passius contingents del sector bancari, la millora de la qualitat i la freqüència de les dades disponibles, disminucions contínues del deute públic en relació amb el PIB, o la millora en les perspectives de creixement a mitjà termini. Igualment, s'assenyala que un augment de l'endeutament del Govern o un deteriorament de la solvència dels grans bancs andorrans podrien comportar l'empitjorament dels ràtings del país.