Quantcast

L'ocupació de la població en edat de treballar és del 80%

Les dades del departament d'Estadística del Govern reflecteixen que la població ocupada laboralment es va situar al primer trimestre en 43.402 persones, és a dir, el 79,8% sobre la població de 15-64 anys. Aquesta ràtio suposa un augment de 0,6 punts respecte al trimestre anterior i també un increment en 1,7 punts si es compara amb el primer trimestre de l’any 2017. Per sexes, la taxa d’ocupació dels homes comparada amb el quart trimestre de 2017 s’ha mantingut en els mateixos nivells, mentre que la taxa d’ocupació femenina s’incrementa en 1,2 punts. En termes anuals, les diferències són inverses: augment de 3,3 punts en els homes i pràcticament la mateixa taxa pel que fa a les dones.

La població aturada s’estima en 1.040 persones, de forma que la taxa d’atur s’ha mantingut en el 2,3% que s’assolia al final de l’any 2017, però amb una reducció anual d’1,1 punts atesa la dinàmica superior de la població ocupada respecte a l’augment de la població activa. Per sexes, la taxa d’atur masculina és la que s’ha beneficiat d’aquesta reducció (disminueix 2,3 punts respecte a fa un any), mentre que la taxa d’atur de les dones augmenta lleugerament en termes anuals (0,2 punts), una situació molt semblant a la que s’enregistrava en el darrer trimestre de l’any 2017.

En relació a les economies de l’entorn, cal notar que les taxes d’atur estimades a França (9,6%), Espanya (16,8%) i Unió Europea-28 països (7,4%) s’han mantingut en nivells molt semblants als enregistrats en el darrer trimestre de 2017 i força per damunt de la taxa d’atur andorrana.