Quantcast

Fins a 613 famílies van rebre el 2017 una prestació per fill a càrrec, un 7,7% més que al 2016

El departament d’Estadística ha fet públic aquest dilluns, en el marc del programa estadístic, les dades de prestacions familiars per fill a càrrec corresponents al 2017 que atorga el ministeri d'Afers Socials. Cal destacar que el nombre de sol·licituds de prestacions es va elevar a 755 (la qual cosa suposa un increment del 12,4% respecte a l’any 2016), i, d’aquest total el 67% van ser resoltes favorablement, el 28,7% es van desestimar i el 4,2% van quedar pendents de resolució. Si també es tenen en compte les prestacions actives de l’any 2016, les ajudes que es donaven en data 31 de desembre del 2017 beneficiaven 613 famílies (un 7,7% més que l'any anterior) que tenien 1.128 fills, amb un import mitjà per família de 1.770 euros. D’aquesta manera, cal destacar que l’import global que el Govern va dedicar a aquestes ajudes va ser d’1.085.039 euros (un 10,8% més).

Per sexe, les dones són les que han sol·licitat majoritàriament aquestes prestacions (81,6%), en contraposició als homes (18,4%). Per edats, el 50,8% dels beneficiaris tenen entre 25 i 40 anys, i majoritàriament són de nacionalitat portuguesa (29,2%), andorrana (28,1%) i espanyola (22,1%), mentre que gairebé la meitat fa entre 10 i 20 anys que resideixen al Principat.

El nombre de beneficiaris d’aquest ajut ha passat dels 7,8 per cada mil habitants l’any 2016 als 8,2 per mil habitants l’any 2017. Al seu torn, el volum d’aquestes prestacions respecte al PIB passa del 0,038% registrat el 2016 al 0,041% del 2017, és a dir, un augment de l’11,3%.

En més de la meitat dels casos, les denegacions van ser perquè el sol·licitant superava el llindar econòmic de cohesió social familiar (57,6%) i en segon lloc, el motiu més habitual per a la denegació, amb el 21,7%, ha estat que feia menys de set anys que la persona residia al país. Un altre 15,7% va veure denegada la demanda per no presentar la documentació requerida.