Quantcast

Les matriculacions de vehicles cauen un 1,8% al mes de juliol

Les matriculacions de vehicles han estat 431 al mes de juliol, la qual cosa suposa una variació percentual negativa de l'1,8% respecte al mes de juliol de l’any anterior. Segons informen des del departament d'Estadística, només ha tingut una variació positiva motocicletes i ciclomotors, amb un 2,3%. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són altres, amb un -21,1%; camions i camionetes,  amb un -10,8% i turismes, que davallen un 0,7%.

Entre els mesos de gener a juliol, les matriculacions de vehicles han augmentat un 7,4% respecte al mateix període de l'any 2017. Una tendència que és també positiva si es tenen en compte les dades dels darrers dotze mesos, que sumen 4.746 matriculacions, la qual cosa suposa un augment 9,7% respecte al mateix període anterior, en què es van matricular 4.325 vehicles. Entre els tipus que augmenten més significativament hi ha turismes, amb un 13,5%; altres, amb un 8,9% i camions i camionetes, amb un 4,6%. Per contra, motocicletes i ciclomotors, amb 1,7%, presenten una variació negativa.

Quant al tipus de carburant dels diferents vehicles, cal destacar que aquest mes de juliol ha tingut una variació positiva la gasolina, amb un increment del 22,7%. Per contra, el gasoil presenta una davallada del 26,8%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, s'han matriculat onze, tres més que el mateix mes de l'any anterior. Quant als híbrids, en termes globals s'han matriculat també onze vehicles, tres menys que l'any anterior. Per últim, dels vehicles sense carburant, aquest mes s’han matriculat cinc, nou menys que l’any anterior.

De gener a juliol del 2018, les matriculacions que han tingut variacions positives respecte al mateix període de l’any 2017 són gasolina (+20,5%), elèctric 100% ( amb 19 vehicles més) i híbrid de gasolina endollable i híbrid de gasolina no endollable (ambdós amb dos vehicles més). Per contra, els de gasoil  cauen un 8,5% i els sense carburant, registren una caiguda de vuit vehicles menys. Per últim, els vehicles híbrids de gasoil endollable i híbrids de gasoil no endollable no han variat.

I si tenim en compte les dades dels darrers dotze mesos cal destacar l’augment de matriculacions en els vehicles de gasolina, amb un 26,5% (la qual cosa representa 540 vehicles més), en contraposició al descens en els vehicles de gasoil que cauen 6,3% (és a dir, 123 vehicles menys). Per la resta de categories, cal comentar que s’han matriculat 121 vehicles elèctrics 100%, 106 vehicles sense carburant, 62 vehicles del grup híbrids de gasolina no endollable i 53 vehicles híbrids de gasolina endollable. Pel que fa als vehicles híbrids de gasoil endollable i híbrids de gasoil no endollable, se n’ha matriculat un de cada grup.