Quantcast

Descarrega participa en la XVIII Conferéncia Iberoamericana de ministres d'Administració Pública i Reforma de l'Estat

La ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, acompanyada de la coordinadora del departament de Funció Pública, Elisabeth Almarcha, participa en la XVIII Conferència iberoamericana de ministres d’Administració Pública i Reforma de l’Administració que té lloc a La Antigua (Guatemala).

Aquest dijous ha tingut lloc la sessió inaugural, que ha comptat amb la presència i la participació del president constitucional de la República de Guatemala, Jimmy Morales; la ministra d’Afers Exteriors de Guatemala, Sandra Jovel; el president del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala, Alberto Raül Scavarelli; el secretari general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Francisco Javier Velázquez, i el director del Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala, Marco Tulio.

En aquesta sessió, els ministres iberoamericans han intercanviat opinions sobre la reforma de l’administració pública iberoamericana per afrontar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

L’objectiu 16 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides estableix que s’ha de configurar un nou marc de governança pública i una arquitectura renovada estatal que garanteixi la promoció de les societats pacífiques i inclusives pel desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives.

Així, per assolir aquest objectiu és indispensable una gestió pública eficaç, responsable, inclusiva i participativa que garanteixi la construcció de societats més pròsperes, equitatives i justes. Això implica una major interacció entre l’Estat i la societat amb governs que rendeixin comptes als ciutadans, promoguin espais de participació ciutadana efectiva i col·laborin per avançar en la implementació de noves tecnologies a l’administració pública.

Alhora, els ministres han posat de relleu la necessitat de continuar avançant en el desplegament de la Carta Iberoamericana del Gobierno Abierto aprovada el 2016 com a element principal per a l’administració pública per millorar l’accés a la informació pública i als arxius institucionals a efectes de garantir una major transparència als ciutadans, millorar la gestió dels recursos públics, promoure la participació ciutadana i implementar la innovació tecnològica.

En el marc d’aquest esdeveniment també han compartit unes presentacions relatives a les bones pràctiques i les lliçons apreses en l’enfortiment de les ètiques al servei públic a càrrec del departament d’Afers Econòmics i Socials de les Nacions Unides, així com l’ètica a l’administració pública per part del director de l’Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala.

D’altra banda, els participants han aprovat la Carta Iberoamericana d’Ètica i Integritat a la Funció Pública i han adoptat el document 'Consens de Guatemala' que conté 17 accions. Així, el text preveu la modernització de l’Estat amb la implementació de processos per enfortir i democratitzar la institucionalitat pública, desenvolupar competències que permetin promoure la bona governança i l’exercici de la transparència en la gestió pública, promoure estructures de govern que promoguin la innovació, desenvolupar estratègies d’incorporació de la perspectiva del gènere a l’administració pública per canviar la cultura institucional discriminatòria, impulsar l’ètica del desenvolupament sostenible i la visió territorial de l’Agenda 2030, crear un índex iberoamericà de governança pel que fa al compliment dels ODS o la implementació de la Carta Iberoamericana d’Ètica i Integritat a la Funció Pública.

Finalment, el president del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Alberto Raül Scavarelli, ha convidat formalment Andorra a participar com a membre observador al CLAD, tenint en compte que és l’únic estat iberoamericà que encara no hi participa. El CLAD és l’organisme internacional intergovernamental de referència en matèria de funció pública a l’espai iberoamericà. La seva missió és promoure l’anàlisi i l’intercanvi d’experiències en l’àmbit de la reforma de l’Estat i de la modernització de la funció pública mitjançant l’organització de reunions internacionals, la publicació d’obres i la cooperació tècnica entre els seus membres.