Quantcast

La policia notifica via BOPA sancions per excés de velocitat a més de 500 conductors

La policia ha comunicat, a través d'un edicte publicat aquest dimecres al Bulletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), la comissió d'infraccions que afecten a més de 500 conductors del país. Ho ha fet de manera pública, «davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal» a aquestes persones, tal com consta a l'edicte. Són infraccions relacionades amb excés de velocitat que han estat constatades per l'aparell de control radar, estipulades a l'article 5 del Codi de circulació. Les sancions van dels 24 als 120 euros aproximadament, i sumen 18.444 euros en total. Van ser comeses els mesos d'abril, maig i juny d'aquest any.

Les persones que surten a l'edicte tenen un termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació al BOPA, per presentar les al·legacions que estimin pertinents davant del departament de policia. Si no se'n fan, l'import de la sanció passarà a ser ferm i els conductors tenen llavors tretze dies per pagar. S'utilitzarà la via executiva als qui finalment no abonin l'import de la sanció, informa l'edicte, signat pel director de la policia, Jordi Moreno.