Quantcast

Andorra la Vella farà una subhasta pública amb més de 3.000 articles

El comú d'Andorra la Vella subhastarà prop de 3.200 articles, distribuïts en 29 lots, que formen part de l’estoc de reposició dels diferents departaments però que no s’utilitzen. Si bé és cert que bona part dels productes són nous i/o tenen una vida útil, surten a subhasta perquè o bé han quedat obsolets o bé els serveis comunals utilitzen materials més evolucionats.

A la subhasta, la primera que es fa durant aquest mandat, i que serà oberta a qualsevol particular o empresa, es posarà a disposició dels licitants material de tot tipus: des de productes d’informàtica (monitors, tòner, 'router', 'switch', servidors, un escàner…) fins a material especialitzat de l’àrea d’higiene (un martell hidràulic, una bomba de rec, pales de treta de neu, remolcs, saladores, una pala excavadora, una moto amb un aparell succionador), productes específics d’enllumenat, topografia i laboratori, bressols i llits i sense barana de l’escola bressol, un cotxe, rodes i material divers per a la xarxa d’aigua potable.

La subhasta tindrà lloc el 31 de juliol, a partir de les 10 hores, al Centre de congressos i cada lot se subhastarà per ordre i s’adjudicarà individualment, sense possibilitat de fraccionar els béns. Les dites seran de 10 o 50 euros, en funció del lot, i els preus de sortida de cadascun d’aquests lots oscil·len entre els 50 i els 2.200 euros (excepte en el cas d’un lot de material d’enllumenat, valorat en més de 60.000 euros, en el qual les dites seran de 1.000 euros).

En cap cas l’adjudicatari podrà cedir l’adjudicació a una tercera persona. A més, el comú podrà declarar totalment o parcialment deserta la subhasta si no es presenten propostes. El pagament total de l’import adjudicat s’haurà d’efectuar al comptat, en efectiu, targeta de crèdit o xec bancari, el mateix dia de la subhasta. L’adjudicatari haurà de retirar els béns abans del dia 14 de setembre del 2018 i, en cas de no fer-ho, es considerarà per desistit en l’adjudicació i el comú percebrà l’import pagat a mode de penalització.

Les persones interessades a disposar d’informació complementària o a veure el material per verificar-ne l’estat i funcionament han de posar-se en contacte prèviament amb el departament corresponent de cada lot, entre les 9 i les 15 hores a través del telèfon 730 000, per tal de concretar dia i hora per a la visita i examen del material.