Quantcast

L'entrada de vehicles del juny augmenta un 1,1% en relació al mateix mes de l'any passat

Un total de 335.670 vehicles van entrar al país durant el mes de juny, la diferència respecte al mateix mes de l'any anterior ha estat de 3.621, que suposa un increment de l'1,1%. Els vehicles provinents d'Espanya s'han reduït en un 2,9% mentre que a la frontera francoandorrana s'ha registrat un augment del 9,1%. Els turismes han augmentat un 1% mentre que la dada dels vehicles pesants total s'enfila fins al 4,3%.

Des del gener fins al juny de 2018, han entrat 1.984.068 vehicles, sumant els turistes i els vehicles pesants. Això suposa un decrement del 0,4% respecte al mateix període de l'any anterior. Aquest percentatge és el mateix quan s'analitzen les entrades durant els últims dotze mesos. En el darrer any les entrades han estat 4.253.526 i mentre que els turismes han augmentat en un 0,1%, els vehicles pesants han disminuït un 17,7%.

Malgrat haver entrat menys vehicles en els últims sis mesos que en el mateix període de l'any anterior, les variacions mensuals apunten a una tendència estable en els darrers tres mesos, i es mantenen en un 0,2 positiu. El increment més gran el registren els vehicles pesants, i malgrat que la frontera hispanoandorrana té millors registres, el total marca una tendència d'augment de més d'un 1,5% en els últims tres mesos.