Quantcast

Standard & Poor's manté la qualificació d'Andorra en BBB/A-2

L'agència de qualificació nord-americana Standard & Poor's (S&P) ha refermat la nota d'Andorra en BBB/A-2, a més de mantenir la perspectiva estable. En la nota que ha publicat aquest divendres a la nit, els avaluadors han valorat l'evolució positiva del PIB real, el creixement econòmic i l'aplicació de polítiques fiscals prudents. Així doncs, el Principat es manté en la qualificació assolida fa just un any, el juliol de 2017, quan va pujar de la BBB/A-3 fins a la puntuació actual.

A la seva publicació, Standard & Poor's ha indicat que el ràting del país pot millorar quan es tanqui l'Acord d'Associació amb la Unió Europea. En aquest sentit, l'agenda qualificadora ha insistit que l'adhesió al Fons Monetari Internacional atorgaria al país una major estabilitat del sistema financer i facilitaria la gestió de possibles crisis sobrevingudes. L'informe també ha apuntat la millora de la disponibilitat de dades estadístiques derivades del Pla Estadístic 2018-2021 per a les futures avaluacions.

S&P ha volgut destacar l'evolució de l'agenda de reformes dutes a terme pel Govern i que han alineat el Principat amb les pràctiques internacionals de regulació i supervisió financera. Sobre aquesta qüestió, els experts han valorat l'elevat consens parlamentari a l'hora d'aprovar les normatives en aquest àmbit, adaptades als estàndards internacionals. A més, han posat de rellevància l'impuls de les polítiques econòmiques i fiscals efectives i la sostenibilitat de les finances públiques.

El Govern, segons recull la seva nota, celebra la consolidació de l'actual ràting i, sobretot, la perspectiva estable, i confia que les reformes dutes a terme i la millora de l'economia esdevinguin un impuls per millorar la qualificació en les pròximes avaluacions.

La qualificació té en compte els riscos en l'economia del Principat derivats del pes del sistema financer, però alhora els matisa amb les expectatives de la creixent activitat econòmica i el rendiment de les polítiques fiscals implementades.