Quantcast

Salut informa que el brot de listeriosi detectat a diversos paísos de la UE no ha afectat de moment a Andorra

Segons explica el Govern en un comunicat, el ministeri de Salut ha estat informat, a través de la xarxa Internacional d'autoritats d'innocuïtat dels aliments (INFOSAN), de la FAO-OMS, de l'existència d'un brot multinacional de listeriosi, relacionat amb productes vegetals congelats, que està afectant diversos països de la Unió Europea, així com a altres països extracomunitaris. Les autoritats sanitàries europees no han notificat que hi hagi productes afectats que hagin estat destinats a centres de distribució o centres comercials d'Andorra. El ministeri de Salut, com a mesura de precaució, alerta d'aquest brot atesa la gran varietat de productes i marques comercials afectades, així com també el fet que la ciutadania els hagi pogut adquirir en altres indrets, i la possibilitat que aquests productes afectats estiguin presents en algunes llars andorranes.

Es tracta d'un brot de Listeria monocytogenes que, segons ha informat l'Agència Europea de la Seguretat Alimentària (EFSA), es va detectar després d'haver-se diagnosticat diversos casos de persones afectades en diferents països de la UE. En concret, inicialment es van poder correlacionar diferents casos de persones afectades de listeriosi a Àustria, Dinamarca, Finlàndia i el Regne Unit.

L'origen del brot s'ha associat al consum de blat de moro congelat produït en una planta de vegetals congelats de l'empresa Greenyard, situada a Hongria. Però s'estima que es podrien haver contaminant altres aliments tractats en aquesta planta, entre el 13 d'agost del 2016 i el 20 de juny del 2018.

Els productes d'aquesta fàbrica de congelats es comercialitzaven arreu de la Unió Europea i són també exportats fora del territori comunitari, destinant-se a altres centres productors d'aliments congelats, fet que ha contribuït a que hi hagi un risc de contaminació d'una gran diversitat d'aliments congelats de marques comercials diverses, així com marques blanques de grans superfícies comercials presents arreu del territori comunitari i extracomunitari.

La xarxa d'alertes RASFF de la Unió Europea no ha notificat que la distribució dels productes afectats hagi arribat a Andorra. De tota manera, des de Salut, atenent les conseqüències que pot comportar una infecció per aquest bacteri, ja s'ha notificat a tots els centres mèdics nacionals de l'existència d'aquest brot a la Unió Europea, a fi que si se sospités d'algun possible cas d'afectació, es pugui procedir convenientment.

El ministeri està en permanent contacte amb aquestes xarxes d'alerta sanitària internacional, seguint de prop l'evolució d'aquest brot de listeriosi, a fi d'emprendre aquelles mesures complementàries que donat el cas es puguin estimar necessàries.

La listeriosi és una malaltia rara que pot cursar de forma greu causada quan es pateix una infecció deguda a la Listeria monocytogenes, un bacteri molt resistent al medi exterior habitualment present al sòl, l’aigua, els vegetals i en un gran nombre de reservoris animals, des dels quals es pot transmetre a l’home. Tot i que es tracta d’una malaltia greu, es pot prevenir fàcilment si es respecten i s’apliquen un seguit de regles bàsiques d’higiene personal, en particular el rentat de les mans en el moment en que es volen preparar els aliments, així com mantenir en bon estat de neteja els estris, utensilis i equipaments emprats durant la preparació i conservació dels aliments.