Quantcast

CM.- Prova pilot del Govern perquè els funcionaris trïin entre tres horaris

El Govern durà a terme una prova pilot perquè els funcionaris puguin escollir entre tres horaris. Es farà entre el 10 de setembre i el 31 de desembre i les propostes són: mantenir l’actual amb 8 hores i 15 minuts diaris de dilluns a dijous, i els divendres i setmanes de jornada intensiva de 7 hores; nova jornada de treball ininterrompuda de 7 hores i 45 minuts diaris de dilluns a divendres, i de 7 hores i mitja les setmanes de jornada intensiva i, finalment, la tercera opció és una nova jornada de treball partida de 7 hores i 45 minuts diaris de dilluns a divendres, i de 7 hores i mitja les setmanes de jornada intensiva. Es fixa per a l’hora d’entrada una nova franja horària de 7.30 a 10 hores i es proposa per a les jornades de treball partides una aturada de mínim 30 minuts i de màxim 2 hores, així com una pausa de 20 minuts per a les jornades ininterrompudes i de 20 minuts o bé 10 minuts al matí i a la tarda per a les jornades partides.

La flexibilització de la jornada de treball del personal del cos general de l’administració general ha estat aprovada pel consell de ministres, a proposta de la titular de de Funció Pública i Reforma de l’Administració Eva Descarrega. Es compleix, d'aquesta manera, el compromís adquirit pel Govern amb els representants sindicals de l'administració i amb la voluntat de promoure la política de conciliació de la vida familiar, personal i laboral dels treballadors públics.

El ministeri de Funció Pública i Reforma de l’Administració ha treballat conjuntament amb els alts càrrecs, directors i coordinadors, i els representants sindicals una proposta de flexibilització de la jornada de treball amb tres propostes d’horaris que corresponen al còmput anual de 1.776 hores aprovat pel Govern, a les quals es poden acollir els treballadors de l’administració general garantint l’atenció al ciutadà i el bon funcionament del departament al quan pertanyen.

El ministeri realitzarà una enquesta entre el personal del cos general la darrera setmana del mes de novembre, de la qual se n'extrauran les conclusions per a la valoració, i es decidirà si es continuen amb els tres horaris durant l'any 2019.

Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Coincidint amb la prova pilot perquè els funcionaris trïin entre tres horaris, el Govern ha aprovat el text del projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. El ministre d'Afers Socials, Xavier Espot, ha afirmat que l’objectiu de la llei és garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació, tal com preveu la Constitució. El ministre ha explicat que la normativa contempla els principis d’actuació en aquest àmbit i les mesures adreçades a intervenir, reeducar, prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació en els sectors públic i privat.

Espot ha exposat les grans línies d’aquest text que ha d’oferir un marc jurídic sobre la igualtat i la no-discriminació a Andorra, desenvolupant els principis d’igualtat de tracte i de no-discriminació de forma general i transversal, a partir de l’establiment de les definicions bàsiques sobre la igualtat i la no-discriminació en tots els sectors de la vida social, precisant i definint aquest dret. Ha precisat que la normativa reforça la tutela efectiva del dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació mitjançant l’establiment de garanties judicials, administratives i institucionals precises, que ofereixin una protecció i una reparació adequades a les persones víctimes de discriminació.

El ministre ha explicat que s'han introduït algunes propostes d'Acció Feminista, i ha anunciat que s’elaborarà una llei específica per a la igualtat efectiva entre dones i homes, i a les persones integrants de col·lectius en una situació de més vulnerabilitat com són infants, adolescents i joves, gent gran, persones amb discapacitat, nouvinguts i el col·lectiu LGTBI.