Quantcast

La constructora de The Cloud serà escollida entre quatre empreses

El concurs de construcció de l'edifici The Cloud compta amb quatre empreses participants després de la finalització del termini de lliurament de les propostes del concurs de la fase tres. Inclou la construcció dels fonaments, de l’estructura, de la façana,  de les instal·lacions generals, i de la plaça pública.

Tres empreses concursen en solitari i una ho fa a través de la fórmula d'Unió Temporal d'Empreses (UTE). En els propers dies la mesa de contractació procedirà a l’obertura de plecs i a l’anàlisi de les ofertes. L’adjudicatari de l’obra haurà de seguir la certificació internacional 'Leed Or' que preveu que en totes les fases del projecte, des de la construcció fins a la gestió, se segueixin uns criteris estrictes per garantir la sostenibilitat i el mínim impacte sobre l’entorn i els veïns.

La licitació havia generat un cert neguit entre els constructors pel fet de ser un projecte a preu tancat, una fórmula que ofereix molta seguretat a Andorra Telecom, però que va en detriment del constructor, que ha de comprometre's a un preu que ha de complir.

El neguit més important ha estat en el càlcul del cost dels fonaments, ja que el tipus de terreny i el fet que puguin trobar-se bosses d'aire influeix en la quantitat de ciment que es necessitarà. Un cop s'adjudiquin les obres, l'objectiu és poder-les començar després de l'estiu, i la voluntat d'Andorra Telecom és que els treballs estiguin enllestits a finals del 2020.