Quantcast

Els carburants continuen a l'alça el primer semestre de l'any, especialment el de calefacció

El primer semestre de l'any s'ha tancat amb un increment del preu de tots els carburants respecte del mateix període del 2017, sent el gasoil de calefacció, amb un 9,7% el que més ha experimentat aquest augment. El gasoil de locomoció es troba en segon lloc en aquest increment, amb un 7,7%, passant de 0,935 a 1,007 euros per litre. El gasoil de locomoció millorat creix en aquests primer sis mesos de l'any un 7,5%; la gasolina sense plom de 95 octans, un 4,8%, i la gasolina sense plom de 98 un 4,5%.

Les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern també posen en relleu que el mes de juny la tendència a l'alça de tots els carburants s'ha continuat mantenint de manera generalitzada, sent el preu del gasoil de calefacció el que més ha crescut, concretament un 21,3% (situant-se en 0,801 euros el litre). En segon lloc, el carburant que més augmenta és el gasoil de locomoció, un 17,8% arribant ja a 1,050 euros per litre. El gasoil de locomoció millorat creix un 17,2% (1,081 euros per litres); la gasolina de 95 octans experimenta un increment del 12,9% (1,195 euros/litre) i, per últim, la gasolina sense plom de 98 octans és la que menys creix percentualment tot i que també ho fa en un 12,2%, la qual cosa fa que el preu per litre sigui d'1,255 euros.

La mateixa nota d'Estadística reflecteix que l'increment del preu mitjà dels carburants en els darrers dotze mesos (des del juliol del 2017 al juny del 2018) s'ha incrementat respecte dels dotze mesos anteriors. El que més creix és el gasoil de calefacció, amb un 9,7%; en segon lloc ho fa el gasoil de locomoció, amb un 7,2%. El gasoil de locomoció millorat creix un 6,9%; la gasolina sense plom de 95 octans, un 4,6% i la de sense plom de 98, ho fa en un 4,4%.

Per parròquies, cal destacar que a Canillo la variació de tots els carburants entre el mes de juny del 2017 i el del 2018 se situa lleugerament per sota de la mitjana del Principat, amb entre un -0,3% en el gasoil de locomoció millorat i un -0,1% en el de locomoció i les gasolines. A Encamp l'increment també s'ha situat per sota de la mitjana, especialment en el de calefacció, amb un -0,8%. Pel que fa a la resta de parròquies, l'increment de preus se situa en la mitjana o, si més no, en un 0,1%-0,2% per sobre.

Importació de carburants
D'altra banda, cal destacar que la importació de carburants durant el primer semestre de l'any ha estat de 93,15 milions, la qual cosa representa un creixement del 5,9% en relació al primer semestre del 2017. També experimenta un increment la xifra corresponents als dotze darrers mesos (de juliol 2017 a juny 2018), concretament del 2,8%. Així, s'han importat 182,71 milions de litres enfront dels 177,76 milions del període anterior. A l'últim, cal destacar que durant el mes de juny la importació de carburants ha estat d'un total de 10,79 litres, una xifra que representa una caiguda del 6,1% respecte del juny de l'any anterior. El descens es dona en fuel domèstic, gasolina sense plom i gasoil de locomoció.