Quantcast

Augmenta la previsió de creixement del PIB d'aquest any fins el 3,7%

Ha augmentat la previsió de creixement del Producte Interior Brut (PIB) nominal d'Andorra per aquest any fins el 3,7%, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern. La xifra és molt positiva ja que, fins ara, les previsions per al 2018 eren del 2% i es calculava que el 2020 seria del 2,5%. L'augment ve donat pel creixement experimentat pel PIB durant els primers mesos, i que és el millor dels darrers deu anys.

Així, durant el primer trimestre, només el sector industrial, amb una taxa de variació negativa del 0,9%, continua arrossegant el creixement negatiu dels darrers dos períodes i, en canvi, el sector serveis (4,8%), la construcció (5%) i l'agricultura (2,2%) ofereixen creixements intensos. Aquest augment en consonància, també, amb la marxa positiva dels indicadors econòmics a França i a Espanya i amb les previsions fetes per diversos organismes internacionals com el Fons Monetari Internacional (FMI) o la Unió Europea (UE).

El PIB es divideix en nominal i real. El primer és el valor monetari total dels béns i serveis finals produïts per al mercat durant un any determinat dins les fronteres d’un país. El real, per la seva banda, agafa com a base els preus d’un any i permet fer una comparació de la producció amb altres períodes de temps. El PIB real de l’any 2017 es va situar en 1.973,6 milions d’euros, augmentant en un 1,9% en relació a l’any 2016 i amb un increment generalitzat de tots els grans sectors d’activitat.

Pel que fa al valor afegit brut (VAB), que és el component principal de la magnitud del PIB pel costat de l’oferta, ha d'arribar a aquest any al 2,8%  (nominal ) i 1,3% (real). Les dades facilitades pel departament d'Estadística també inclouen una previsió de l'IPC. Per aquest any se situa en l'1,7% i en el 1,4% el 2019. Les previsions macroeconòmiques fan esment també a la massa salarial, al nombre d'assalariats, i al comerç internacional. En aquest capítol destaca la previsió d'un descens del 2,0% en les exportacions durant l'any vinent que contrasta amb l'augment del 4,2% de les importacions en el mateix període. Finalment, la massa salarial és del 4 % en relació a PIB nominal i el nombre d'assalarials del 2,6% respecte al PIB real.