Quantcast

CM.- Andorra adapta els pagaments electrònics a la normativa europea

Andorra adapta els pagaments electrònics a la normativa europea gràcies a dos reglaments aprovats pel consell de ministres. Es tracta del Reglament dels serveis de pagament i el diner electrònic, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic andorrà determinades normes europees en l’àmbit dels serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic, i el Reglament relatiu a normes aplicables als proveïdors de serveis de pagaments. Tots dos s’emmarquen en l’Acord Monetari i es desprenen de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic, aprovada pel Consell General el mes de maig. El Reglament dels serveis de pagament i el diner electrònic, desenvolupa els requisits de contingut inclosos a la llei esmentada. En aquest sentit, aquest Reglament regula amb detall el règim jurídic dels serveis de pagament en dos grans capítols: un primer capítol, dedicat a la transparència de les condicions i requisits d’informació i un segon capítol on es regulen els drets i obligacions en relació amb la disposició i l’ús dels serveis de pagament.

El Reglament relatiu a normes aplicables als proveïdors de serveis de pagament, inclou, principalment, mesures per facilitar l’automatització de pagaments transfronterers entre el Principat d’Andorra i els estats membres de la Unió Europea. També detalla els requisits tècnics per a les transferències i domiciliacions de pagaments en euros en el marc de la zona única de pagaments en la moneda única europea. Així mateix, es preveu que reguli l’accessibilitat dels pagaments transfronterers, les comissions imposades als usuaris d’aquests pagaments, així com les transferències i domiciliacions de pagaments en el marc de SEPA. I és que l'aprovació dels reglaments és un pas més, que amb altres textos legals, ha de permetre que Andorra sigui a principis de l'any vinent, un país SEPA. La Single Europe Payments Area (SEPA) és una zona geogràfica dins la qual qualsevol ciutadà, empresa, entitat o administració pot efectuar pagaments i rebre cobraments en euros en les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc dins de l'eurozona on es realitzin. Està formada per tots els països de la Unió Europea (UE) més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Mònaco.

La SEPA permet fer pagaments en euros entre qualsevol dels països dins l’àrea de forma tan senzilla com actualment es fan les operacions interiors a cadascun dels països. El reglament (UE) número 260/2012 estableix les dates en les quals els instruments de pagament nacionals han de ser substituïts per instruments de pagament SEPA. Precisament, el mes d'agost passat, el Govern va aprovar un projecte de llei referent als serveis de pagament i el diner electrònic amb la intenció de sol·licitar passar a formar part d'aquest espai SEPA.

Cinca també s'ha referit en la seva comparexença aquest dimecres a la comissió legislativa de Finances del Consell General per explicar els projectes de Llei de solvència, liquiditat i supervisió i el de conglomerats financers. El ministre creu que es podran aprovar el mes vinent i que posteriorment es podran presentar els projectes legislatius de resolucions bancàries i el de serveis de pagament. “Si aprovem aquestes lleis els deures de la legislatura estan fets”, ha comentat per anunciar, tot seguit, que es continuarà treballant en el projecte de llei del codi bancari.