Quantcast

La nota de la nova POB serà la millor de quatre oportunitats i tindrà un contingut competencial

La Prova Oficial de Batxillerat (POB) ha estat la darrera amb el sistema d'avaluació que s'ha utilitzat els últims deu anys. El format canviarà el curs 2018-2019 per adequar-se al nou Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (Permsea). El Permsea neix, el curs 2010-2011, per donar un nou enfocament pedagògic al sistema educatiu andorrà i atribueix un paper rellevant al desenvolupament de les competències i a la capacitat d'actuar eficaçment en situacions reals diverses i complexes gràcies als coneixements, habilitats i experiència adquirits, la qual cosa transforma els processos d'ensenyament, aprenentatge i avaluació regulats fins avui.

La progressiva introducció a les aules del Pla Estratègic de Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (Permsea) implica la renovació també de la Prova Oficial de Batxillerat (POB), que han de passar els alumnes per obtenir el títol i poder accedir a la universitat, tant a l'andorrana com a les de fora del país. Els canvis a la POB s'aplicaran a final de curs 2018-2019, coincidint amb la desaparició de les mitjanes numèriques que s'obtenen dels treballs i assignatures, ja que per obtenir el títol caldrà demostrar el nivell de desenvolupament de les competències assolit després dels dos anys de formació a Batxillerat. D'aquesta manera la POB d'enguany ha estat la darrera amb el sistema d'avaluació que s'ha utilitzat els últims deu anys.

Fins ara l'examen es basava en avaluar objectius i continguts de les assignatures, i la nota suposava el 40% del total ja que la resta (60%) era la del conjunt del curs. El curs vinent, s’avaluarà el conjunt de les competències desenvolupades en finalitzar la formació. En aquest nou model, els alumnes tindran un total de quatre oportunitats; dues el mes de juny i dues el setembre, podent seleccionar a cada convocatòria la millor nota de les dues proves realitzades.

Per la directora del departament d'Inspecció i Qualitat Educativa el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior, Marie Pagès, “el canvi més significatiu és que l’avaluació realitzada al llarg del batxillerat ha de permetre regular l’aprenentatge i preparar els alumnes per resoldre situacions competencials que acreditin el seu nivell en finalitzar la seva formació”.