Quantcast

CM.- Les empreses podran tenir un servei de prevenció de riscos laborals propi

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres el decret del Reglament regulador del control de l'activitat preventiva en empreses amb servei de prevenció propi. Tal com estableix la Llei de seguretat i salut en el treball, totes les empreses estan obligades a prevenir i protegir els seus treballadors dels riscos laborals, però fins ara totes optaven per externalitzar el servei. El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha explicat que la regulació de la possibilitat que les empreses tinguin un servei de prevenció propi no s'ha fet fins ara, perquè no hi havia hagut interès per part de les empreses.

La nova normativa estableix que aquest servei s'ha de sotmetre a un control extern amb una periodicitat mínima de cinc anys, defineix com s'han de fer les auditories i obliga les empreses a corregir les mancances que es detectin en l'auditoria.