Quantcast

Les enquestes sobre els ODS evidencien la inquietud ciutadana sobre transport públic, consum responsable i reciclatge

Els ciutadans han pogut expressar la seva opinió sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a través de la plataforma digital habilitada pel Govern per informar sobre aquest concepte i també per recollir l'opinió de la població. Entre el 3 i el 30 d’abril, període en què era possible respondre a aquesta enquesta, hi van participar 137 persones que van posar en relleu, majoritàriament, que en un país com Andorra és important l’educació i la lluita contra el canvi climàtic. Una de les inquietuds que més van palesar els participants va ser el foment del transport públic, tal com posen en relleu des del Govern, i també van rebre molts comentaris sobre el consum responsable.

A més a més, s'ha constatat el neguit per la gestió acurada dels residus i, així, una gran majoria de les enquestes assenyalaven que cal seguir fomentant el reciclatge i que s’haurien de prendre mesures per “eliminar totalment els envasos de plàstic”.

Aquestes aportacions s'adjuntaran en l'informe de seguiment del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'inclou en el marc de les revisions nacionals voluntàries del Fòrum Polític d’Alt Nivell 2018 de les Nacions Unides. Aquest document s’haurà de presentar el mes de juliol i des de l’executiu s’ha previst “un apartat en cada capítol de l’informe per a la societat civil, en el qual s’afegiran les idees i les preocupacions que la població ha destacat” a través d’aquesta plataforma. Ara com ara, de fet, s’estan analitzant els comentaris i les aportacions que s’inclouran a l’informe directament.

A més a més, un altre pas que es farà és, un cop es presenti aquest informe, un recull amb els resultats de l’enquesta perquè l'executiu pugui analitzar possibles accions al respecte.

Pel que fa als perfils dels 137 participants a l'enquesta, cal destacar que 88 eren dones i 49 homes. Un 30% treballa a l’administració pública i la seguretat social, un 20% en altres sectors, un 10% en educació, un 5% al sistema financer, el mateix percentatge que altres activitats socials i serveis personals. Un 4,5% són estudiants i aquest mateix percentatge és el de persones que treballen al sector comercial.

A través de l'adreça https://www.exteriors.ad/ca/informenacionalvoluntari s'informa sobre què són els objectius del desenvolupament sostenible, l'informe nacional voluntari (un document que forma part dels processos de seguiment i examen de la implementació de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible i que Andorra lliurarà per primer cop) i el calendari que s'ha de seguir.