Quantcast

El desglaç eleva la producció d'electricat de l'abril fins a 16 GWh

El desglaç ha propiciat que Andorra hagi generat el mes d'abril 16,4 gigawatts hora (GWh) entre la producció hidràulica (14,1 GWh) i la tèrmica (2,3 GWh). El desglaç, després de les importants nevades de l'hivern, ha contribuït a aquesta xifra, que és molt superior a la del mes de març (7,6 GWh). Un gigawatt és una unitat de potència equivalent a mil milions de watts (unitat de potència d'un sistema d'una intensitat de corrent d'un ampere sota una tensió d'un volt). Aquesta unitat sol fer-se servir a grans plantes generadores d'electricitat o a les xarxes elèctriques. Els tècnics de FEDA destaquen la gran quantitat d'aigua que ha generat la fosa de neu, cosa que ha fet que el mes passat fos excepcional.

Pel que fa a la producció tèrmica, ha estt de 2,3GWh, dels quals 1,9 GWh corresponen al centre de tractament de residus de la Comella, i 0,4 GWh a la central de cogeneració de Soldeu, el que representa el 36,4% del consum total d’Andorra. La producció fotovoltaica de l’Estació Nacional d’Autobusos ha estat de 17.050 kWh. La central de cogeneració de Soldeu també ha distribuït 0,3 GWh d’energia tèrmica.

Pel que fa al consum elèctric durant el mes d’abril ha estat de 45,1 GWh, una xifra que representa un augment del 0,7% respecte al mateix mes del 2017. Les baixes temperatures és un dels factors per explicar aquest augment. D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2018 ha estat de 231,2 GWh, un 3,9% més respecte al mateix període de l’any. Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 95 MWh i es va produir el 3 d’abril a les 13 hores.