Quantcast

Oberta una convocatòria per cobrir tretze places de col·laborador educatiu

La demanda de tretze places de col·laborador educatiu respon també a l'acció que s'està duent des del ministeri d'Educació per reduir el nombre d'eventuals als centres d'ensenyament i ampliar el de la plantilla indefinida. Una acció que es va iniciar el 2016 i que té com a objectiu que només el 15% del total del cos sigui de caràcter eventual.

Segons consta a l'edicte del BOPA, la convocatòria oberta correspon als llocs de treball dels grups funcionals C1 (retribució anual bruta de 23.892 euros distribuïda en tretze pagues), i B4 (retribució anual bruta de 26.816 euros distribuïda en tretze pagues).

Per poder accedir a aquestes places cal tenir la nacionailtat andorrana; o bé l'espanyola, francesa o portuguesa i tenir la condició d'agent de l'Administració de caràcter indefinit, així com exercir una activitat en el si del sector públic andorrà. També cal disposar de la formació requerida pel lloc de treball al qual es postuli, i demostrar el nivell de competència lingüística també requerida. La sol·licitud s'ha de fer abans del 17 de maig.

L'any 2016 hi havia fins a 155 col·laboradors educatius als tres sistemes educatius del país, 108 amb plaça fixa i 47 sota forma d'eventuals.