Quantcast

Augmenten un 3,1% els permisos de residència i treball

Els permisos de residència i treball, a 31 d’octubre del 2017, representen 34.313 de les autoritzacions en vigor, amb una variació respecte el mateix dia de l’any anterior del 3,1%. 7.954 persones tenien un permís de residència simple. Aquestes autoritzacions augmenten lleugerament respecte l’any passat, amb una variació anual de l'1,3%. Es comptabilitzaven un total de 1.426 permisos de treball fronterer en vigor. La variació anual presenta un augment del 5,2%. A la mateixa data, es registraven 115 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres en vigor. Aquest tipus de permís presenta una variació anual negativa de l'1,7%.

Durant el trimestre s’han acordat un total de 1.220 autoritzacions inicials, amb una variació positiva respecte al mateix període de l’any 2016 del 7,1%. Pel que fa als permisos de residència i treball, se n’acorden 595 i 379 de residència simple, amb una variació anual del +25,8% i -17,1%, respectivament. El nombre d’autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres (97 autoritzacions) disminueix un 8,5% respecte al mateix trimestre de l’any 2016. Les autoritzacions en vigor a 31 de desembre del 2017 són 43.993, amb una variació anual positiva de 2,9%. Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball, són 34.313, amb una variació anual positiva del 3,1%, i les de residència simple són 7.954, amb una variació anual positiva de l'1,3%.

Les autoritzacions per treball fronterer són 1.426 i presenten una variació positiva del 5,2%, mentre que les de treball temporal per a empreses estrangeres són 115, amb una variació negativa de l'1,7%. Durant el quart trimestre del 2017, el nombre de baixes país se situa en 168, un 14,3% més respecte al mateix trimestre del 2016. Pel que fa a les dades acumulades durant l’any 2017, el nombre total d’autoritzacions inicials és de 4.676, amb una variació positiva del 16,3%, i el nombre de baixes ha estat de 636, un 5,3% més respecte a l’any 2016.