Quantcast

La revisió del POUP d'Ordino vol afavorir la construcció d'hotels a la parròquia

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) va publicar aquest passat dimecres l'obertura d'un període d'informació pública de 60 dies hàbils perquè els ciutadans d'Ordino puguin consultar la primera revisió del Pla d'ordenació i urbanisme de la parròquia (POUP). En aquest nou pla s'hi han aplicat canvis destacats, d'entre els quals alguns destinats a «afavorir la construcció d'hotels» a la parròquia ordinenca, ha explicat el cònsol major, Josep Àngel Mortés. El POUP actual està plantejat de tal manera que «no és rendible» fer-ne per part dels inversors, ja que les construccions permeses són petites i de poques habitacions. I aquest és un dels motius pels quals en manquen a la parròquia, ha exposat el cònsol.

Concretament, ha explicat Mortés, el POUP està plantejat per fer blocs d'unes 40 habitacions. La revisió del POUP inclou modificacions (per exemple es podran fer retranquejaments, no només cubs quadrats) per tal de poder tenir edificis d'entre 50 i 120 habitacions. A canvi, els inversors hauran de destinar un 66% de la parcel·la a espais verds. En d'altres paraules, l'edificació màxima permesa serà del 33%.

D'altres canvis a la revisió del POUP tenen a veure amb reajustaments per adaptar-se al nou cadastre de la parròquia, i també amb les unitats d'actuació. Tal com ha explicat Mortés, en alguns casos es fan més petites, pensant a facilitar que els propietaris es posin d'acord a l'hora d'urbanitzar. Ara bé, es fan més reduïdes però suficientment grans perquè la cessió obligatòria i gratuïta del 15% de terreny surti a compte al comú i no comporti la proliferació de terrenys molt petits i difícils de poder extreure'n un ús públic. Aquestes unitats que es fan més petites s'han separat en alguns casos i afecten sobretot als terrenys de la zona de Casa Rossell, que pertanyen al Govern i que l'executiu no tindria interès a desenvolupar per voluntat pròpia.

El nou POUP està a exposició pública des del passat 5 d'abril es pot consultar durant els propers 60 dies hàbils, és a dir, fins a principis de juliol. Els interessats poden mirar i sol·licitar tota la documentació a la sala 0 del Centre Esportiu d'Ordino.