Quantcast

Baixen un 15,3% les matriculacions al març

Les dades facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística mostren que les matriculacions de vehicles al març han estat 381, el que suposa un descens del 15,3% respecte al març de l’any passat. Aquest mes han tingut una variació positiva el grup dels camions i camionetes, amb un 25% més de matriculacions. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són el de motocicletes i ciclomotors, amb un 33,3% menys, el d'altres, amb un 28,6% menys i el dels turismes, amb un descens del 14,6%. Durant el primer trimestre d'enguany, les matriculacions de vehicles han augmentat un 1,4% respecte al mateix període de l'any passat.

Pel que fa a les matriculacions dels darrers dotze mesos, han estat 4.566, amb un augment de l'11,6% respecte al mateix període anterior, en què es van matricular 4.091 vehicles. En els darrers dotze mesos, tots els grups han tingut variacions positives: altres (23,7%), turismes (14,4%), camions i camionetes (3,5%) i motocicletes i ciclomotors (2,9%).

Quant a les matriculacions segons el tipus de carburant, aquest mes de març, els grups que han mantingut variacions negatives són el gasoli, amb un descens del 17,9%, i la gasolina, amb un 14,3% menys. També s'han matriculat 8 vehicles elèctrics 100%, 7 híbrids de gasolina no endollable, 7 vehicles sense carburant i 1 híbrid de gasolina endollable, mentre que al març del 2017 se'n van matricular 3, 9, 9 i 3 de cada tipus, respectivament.

Durant el primer trimestre d'enguany, les matriculacions de vehicles que han augmentat respecte al mateix període de l’any 2017 són: els de gasolina (8,2%), elèctric 100% (13 vehicles) i híbrid de gasolina endollable (5 vehicles). Per contra, els de gasoli (-8,7%) i els híbrids de gasolina no endollable (-4 vehicles) presenten descensos. A l'últim, els híbrids de gasoli no endollable i els vehicles sense carburant no han variat.

Durant els darrers dotze mesos, han disminuït les matriculacions dels vehicles de gasoli (-1,5%) i dels híbrids de gasolina endollable (-32 vehicles), mentre que els de gasolina han augmentat en un 27,1%. D'altra banda, s’han matriculat 115 vehicles elèctrics 100%, 114 vehicles del grup sense carburant i 56 de cada grup híbrid de gasolina endollable i no endollable. Pel que fa als híbrids de gasoli endollable i no endollable, se n’ha matriculat un de cada grup.

Finalment, pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any, es constata una lleugera variació mensual a l'alça en el darrer mes, situant-se aquest mes de març en un 0,7% positiu. El grup de turismes mostra una tendència estable en els darrers dos mesos, i al mes de març es manté en un 1% positiu. Quant a les motocicletes i ciclomotors, presenta una tendència mensual a la baixa en els darrers cinc mesos, i se situa en aquest mes de març en un 2,5% negatiu. Per contra, el grup de camions i camionetes presenta una tendència mensual a l'alça en els darrers dos mesos, situant-se aquest mes de març en un 3,3% positiu. Pel que fa el grup d’altres, mostra una tendència mensual a l'alça, tot i que negativa, en els darrers dos mesos, i se situa en el mes de març en un 2,2% negatiu.