Quantcast

CM.- El Govern aprova una nova emissió de bons per 125 milions d'euros

El Govern farà una nova emissió de deute públic per un import de 125 milions d'euros en 125.000 títols en la modalitat de bons. Així ho ha aprovat el consell de ministres en la seva reunió d'aquest dimecres. L'emissió s'efectua a l'empara del programa d’emissió de deute públic del 20 de setembre del 2017. El ministre Jordi Cinca ha afirmat que aquesta nova emissió dona continuïtat a l'aposta del Govern per diversificar les fonts de finançament de l'Estat i de gestionar el deute públic.

El titular de Finances ha valorat de manera positiva la bona acollida que han tingut les diferents emissions per part dels inversors i ha posat com exemple que sempre s'ha de recórrer a la prorrata, és a dir, a distribuir els bons entre els diferents aspirants a la compra en proporció a la quantitat demanada perquè no es poden cobrir totes les peticions. Aquesta emissió respon a la renovació de l’emissió del setembre del 2017, de 100 milions d’euros, que s’augmenta en 25 milions més provinents de la reconversió de pòlisses de crèdit. El ministre ha afegit que l’augment de l’emissió no respon, en cap cas, a un augment del deute públic.

El rendiment d'amortització dels bons serà del 0,85% anual durant dos anys i amb un preu d'emissió de la unitat de 983,21 euros. La data d'entrada en vigor del decret de l'emissió és el 28 de març del 2018, la data límit de formalització a les entitats bancàries de les sol·licituds de subscripció per part dels inversors elegibles serà el 9 d'abril del 2018. La subhasta per part de Govern es farà efectiva l'11 d'abril del 2018. La data fixada com a venciment final és el 13 d'abril del 2020.

El 24 de novembre del 2010, l’Estat andorrà va fer la primera emissió de deute públic en la modalitat de lletres del tresor oberta a tots els subscriptors/inversors als quals pogués resultar interessant la subscripció de títols valor estatals. L’èxit obtingut en totes i cadascuna de les emissions de deute públic, i molt especialment a les darreres, posa de relleu la confiança mostrada pels inversors envers el deute públic andorrà.

Això ha motivat que l’Estat andorrà decideixi perseverar en la dinàmica iniciada fa un temps i recórrer novament a aquest mecanisme de finançament, que ha permès, d’una banda, diversificar les fonts de finançament tradicionals de l’Estat i els seus venciments respectius, i de l’altra, captar fons per cancel·lar una part dels crèdits bancaris vigents, finançar noves activitats i refinançar l’endeutament del Govern. L'inversor confia en aquestes emissions sobretot per l'aval de l'Estat.

Reunió de Cornella pel SEPA

La secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Claudia Cornella, s’ha reunit aquest dimecres amb el director general del Consell Europeu de Pagaments, Etienne Goosse, i amb el conseller legal, Hartmul Siebel, en el marc del procés que s’està duent a terme perquè Andorra esdevingui membre del SEPA (zona única de pagaments en euros). La voluntat del Govern seria poder presentar la candidatura per poder ser membre del SEPA abans de final d’any, i és en aquest sentit que la secretària d’Estat s’ha reunit amb els alts comandaments de l’organisme per tractar sobre aquesta qüestió.