Quantcast

El Suprem dóna la raó als bancs perquè carreguin al client els impostos de la hipoteca

El Ple de la Sala I del Tribunal Suprem ha admès parcialment dos recursos relatius a reclamacions de consumidors contra clàusules d'escriptures de préstec amb garantia hipotecària que els atribuïen totes les despeses i impostos generats per l'operació i imposa part del pagament de l'Impost de Transmissions a les entitats bancàries.

El Suprem va analitzar únicament quant al pagament de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. La sentència estima en part els recursos i estableix que per la constitució del préstec, el pagament incumbeix al prestatari, d'acord a la jurisprudència constant de la Sala III del mateix Suprem.

En el cas del pagament del timbre dels documents notarials, l'impost corresponent a la matriu s'abonarà per parts iguals entre prestador i prestatari, i el corresponent a les còpies, per qui les demani.