Quantcast

Els grans residents fiscals es posen al dia

El 70% dels grans residents fiscals espanyols i el 100% dels francesos a Andorra han regularitzat la seva situació. Es considera gran resident fiscal el que té més d'un milió de dòlars o d'euros. L'advocat fiscalista Àngel Maria Ceniceros i el secretari general del grup MoraBanc, Marc Villallonga, han ofert aquest dijous una conferència al Col·legi d'Advocats sobre el procés de regularització d'actius financers no declarats de residents fiscals espanyols i el model 720, que és el formulari de la hisenda espanyola per la declaració sobre béns i drets situats a l'estranger.

Els ponents han explicat que gran part els residents fiscals que encara no han regularitzar la seva situació estan pendents de l'evolució del dictamen de la Unió Europea (UE), en el qual s'indica que Espanya no respecta l'ordenament jurídic europeu pel fet que no admeti la prescripció i per la desproporcionalitat d'unes sancions que poden arribar al 60% en concepte de quota fiscal, interessos i recàrrecs, a més de diversos recursos judicials en tràmit. En el cas francès les sancions oscil·len entre el 20 i el 30%, cosa que ha propiciat la total regularització dels seus residents fiscals.

Els espanyols que no hagin regularitzat la seva situació s'exposen a que l'intercanvi automàtic d'informació fiscal arribi abans a Madrid que no pas que es resolgui el dictamen de la UE. En aquest supòsit, els afectats sempre poden demanar posteriorment el retorn de part del que han tributat. Un altre dubte que es planteja és el relatiu a la prescripció dels comptes tancats a Andorra abans del 31 de desembre del 2017. Del 70% de grans residents fiscals espanyols regularitzats, un 50% ho va fer aprofitant l'amnistia fiscal decretada pel govern Rajoy i que va ser efectiva entre els anys 2011 i 2013.